Nasze spotkania


Ostatnia aktualizacja artykułu: 26.06.2020 r. godz. 13:25

Nabożeństwa niedzielne (godz. 10:00):

Nie obowiązują już ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych, zapraszamy więc wszystkich chętnych do brania udziału w spotkaniach. Wciąż istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie ich trwania.

 • 12.07.2020 r. – kazanie: pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;
 • 19.07.2020 r. – kazanie: br. Andrzej Wiśniewski;
 • 26.07.2020 r. – kazanie: br. Leszek Kowalik;
 • 2.08.2020 r. – kazanie: br. Zdzisław Józefowicz;
 • 9.08.2020 r. – kazanie: br. Daniel Perlikowski;
 • 16.08.2020 r. – kazanie: pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;
 • 23.08.2020 r. – kazanie: br. Andrzej Wiśniewski;
 • 30.08.2020 r. – kazanie: br. Ryszard Moryksiewicz.

Osoby które nie mogą uczestniczyć fizycznie w nabożeństwach zapraszamy do oglądania transmisji online na stronie https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

Spotkania czwartkowe (godz. 18:00):

Spotkania odbywają się według następującego planu:

 • 9.07.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
 • 16.07.2020 r. - spotkanie modlitewne;
 • 23.07.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
 • 30.07.2020 r. - spotkanie modlitewne;
 • 6.08.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
 • 13.08.2020 r. - spotkanie modlitewne;
 • 20.08.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
 • 27.08.2020 r. - spotkanie modlitewne;

Grupy domowe (dla wszystkich):

 • I grupa - Fordon – liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
 • II grupa - os. Leśne – lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.

Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy mogą uczestniczyć osoby również zamieszkujące inne dzielnice.

 

Kanał zboru na YouTube

Utworzyliśmy kanał zboru w serwisie YouTube, w którym w przyszłości będziemy transmitowali nabożeństwa (o czym jeszcze poinformujemy). Kanał nazywa się kech.bydgoszcz, ale można na niego wejść również poprzez link http://youtube.kech.bydgoszcz.pl
 
Zachęcamy do jego subskrypcji, bowiem pozwala ona użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach. Dokładną instrukcję, jak to uczynić przedstawia grafika pod niniejszym linkiem.
 
Równolegle wciąż działać będzie również nasza strona na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

 

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 31.05.2020 r. godz. 17:00

Nowy kontaktowy adres e-mail i telefon

W menu górnym w sekcji Kontakt (link również tutaj) można znaleźć aktualne dane kontaktowe zboru. Od niedawna funkcjonuje nowy adres e-mail oraz nowy telefon do sekretariatu zboru.
 
♦♦♦

Wyjazd do Łeby – aktualne ustalenia

Wyjazd zborowy będzie miał miejsce najwcześniej we wrześniu br. Więcej informacji podamy w terminie późniejszym.
 
Osoby, które wpłaciły zaliczki, lecz nie zdecydują się na wyjazd będą mogły otrzymać zwrot przedpłaty. Możliwe jest też zgłoszenie się innych osób, wcześniej nie zapisanych.
♦♦♦

Słowo od Rady Zboru

„Czynić dobrze nie ustawajmy” Ga 6,9

Drodzy Bracia i Siostry,

     Cieszymy się, że tak wielu z Was myśli w tym czasie o losie innych. Stawiacie się do dyspozycji w pomocy starszym członkom naszego zboru (wielu z Was kontaktowało się w tej sprawie z nami), kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, są i tacy którzy biorą udział w różnych inicjatywach społecznych. To właśnie teraz jest czas kiedy słowa z listu Pawła do Galicjan 6,9 nabierają szczególnego sensu „Czynić dobrze nie ustawajmy”. Wielu ludzi angażuje się w różnoraką pomoc, często w taką w której narażają własne życie. Uważamy, że istotą wspólnoty jaką wspólnie tworzymy jest wzajemna troska o innych, a w szczególności o braci i siostry. Apostoł Paweł kontynuuje tą myśl dalej: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Ga 6,10). Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas aby to co wiele razy powtarzaliśmy – że kościołem jesteśmy nie tylko w niedzielę, móc wprowadzić w czyn. Wielu z nas, którzy stracili pracę lub część środków do życia może teraz potrzebować szczególnego wsparcia i zachęty. Prosimy, aby takie osoby zgłosiły się do któregoś z braci z Rady, abyśmy mogli udzielić stosownej pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w dzień i w nocy.

   Sebastian Kalinowski tel. 601 638 650
   Leszek Kowalik tel. 722 792 397
   Daniel Perlikowski tel. 502 297 230
   Piotr Wojciechowski tel. 607 439 166

Wasi bracia z Rady Zboru

 ♦♦♦

Inicjatywa czwartkowa

Nadal zachęcamy wszystkich do kontynuacji czwartkowej inicjatywy, aby w każdy czwartek o godz. 21:00 studiować w domach kolejne psalmy i razem z postem modlić się o naszą społeczność (9 lipca - Psalm 54, 16 lipca - Psalm 55, 23 lipca - Psalm 56, 30 lipca - Psalm 57, 6 sierpnia - Psalm 58, 13 sierpnia - Psalm 59, 20 sierpnia - Psalm 60 itd.).

  Czerwcowy biuletyn


Z całego swego serca!

(Słowo wstępne z numeru czerwiec 2020)

      10 maja odbył się w naszym zborze chrzest trzech sióstr: Hani, Wiesi i Ani oraz trzech braci: Rysia, Pawła i Łukasza. Z uwagi na surowe przepisy, jakie wówczas obowiązywały, w uroczystości uczestniczyły tylko osoby zaproszone przez naszych katechumenów. Dlatego cała uroczystość chrztu została nagrana i będzie dostępna do obejrzenia przez wszystkich chętnych. Poniżej chciałbym przypomnieć kilka ważnych myśli, które usłyszeli wszyscy obecni.
      Żyjemy w świecie, w którym takie słowa jak: poświęcenie, oddanie, nie są w modzie. Dzisiejszy świat cechują takie postawy jak: nieposłuszeństwo, nielojalność,
niewierność. Relacje międzyludzkie stają się coraz bardziej kruche i pozbawione zaangażowania, skłaniamy się ku tymczasowości, dlatego tak wiele związków mężczyzn i kobiet decyduje się być nieformalnymi, a te które stały się małżeństwem, często bardzo szybko łamią daną wcześniej przysięgę – nie opuszczę aż do śmierci.
      To czego Bóg oczekuje od nas w relacji z nami, to zaangażowania całego naszego serca! Bóg, jako nasz Stwórca, nie zadawala się tym, że poświęcimy Mu jakąś część siebie. On pragnie i oczekuje całkowitego poświęcenia z naszej strony! Na kartach swego Słowa niejednokrotnie przypomina to tym, którzy pragną Mu służyć. Kiedy zapytano Pana Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze, bez chwili namysłu powiedział – „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.” Mt 22,37-38
      Dlaczego dla Boga jest tak ważne, żebyśmy byli Mu oddani całym swym sercem, całą duszą i całym umysłem?
      Jedynie ON jest naszym Stwórcą. To ON uczynił niebo i ziemię, rzeczy widzialne i niewidzialne. Dlatego TYLKO JEMU należy się wszelka chwała i cześć! Jedynie Bóg powinien być celem naszych usilnych poszukiwań, dlatego oczekuje od nas, że będziemy go szukać całym naszym sercem. Bóg chce mieć z nami żywą relację! On czeka na każdego z nas, tak jak ojciec czekał na swego marnotrawnego syna.
„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.” Jer 29,1.
      Tym który bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, żeby szukać Boga całym sercem, był król Dawid. Pięknie wyraził to słowami psalmu: „Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.” Ps 63,2
      Nie możemy pozwolić sobie na to, aby nasza relacja z Bogiem oziębła, aby nasze serce było pochłonięte czymś innym. Musimy ciągle badać nasze serca i sprawdzać, jaki jest ich stan, czy Pan Jezus zajmuje w nich centralne miejsce! Niech przestrogą będą dla nas słowa Pana Jezusa skierowane do zboru w Efezie: „Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.” Obj 2,4.

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

 

Aktualizacje zawartości

Ostatnia aktualizacja artykułu: 6.07.2020 r. godz. 09:35

Nowe kazania do odsłuchania

Ostatnie pięć kazań (br. Ryszarda Moryksiewicza z 5.07 br, br. Leszka Kowalika z 28.06 br., pastora pom. br. Sebastiana Kalinowskiego z 21.06 br, br. Daniela Perlikowskiego z 14.06 br. oraz br. Ryszarda Moryksiewicza z 7.06 br.) oraz dziesięć kolejnych wygłoszonych od marca do maja br. jest dostępnych do odsłuchania i obejrzenia na naszej stronie na Facebooku w sekcji „Filmy” (kliknij, aby otworzyć w nowym oknie).

Z kolei pełne nabożeństwo z chrztem z 10.05 br. (wraz kazaniem pastora pom. br. Sebastiana Kalinowskiego) można obejrzeć pod poniższym linkiem: https://youtu.be/cz7d_fR-mbg.

Kolejnych kilkaset kazań wygłoszonych w zborze znajduje się w formie plików audio w pozycji Kazania/Wykłady (w grupie Multimedia) głównego (bocznego) menu lub pod niniejszym odsyłaczem: Kazania/Wykłady.

Aktualizacje galerii zdjęć

Do Galerii zdjęć w czerwcu br. dodaliśmy kilka zdjęć z czerwcowego nabożeństwa oraz ponad 40 zdjęć z majowego chrztu, a wcześniej w marcu br. – 7 zdjęć z wydarzenia w lutym br.

W sumie zawiera niemal tysiąc zdjęć z ostatnich 8 lat.

Dostęp do zdjęć teraz z głównego (bocznego) menu lub z linku: Galeria.

Nauczanie

W sekcji Nauczanie pod koniec maja dodaliśmy schemat przedstawiający 70 tygodni Daniela, zaś na początku maja schemat prezentujący kościół w Księdze Objawienia.

Wcześniej, w połowie kwietnia dodaliśmy schemat wizualizujący prawo proroczej perspektywy.

Dostęp do wspomnianych materiałów (oraz wielu innych) z głównego (bocznego) menu lub z linku: Nauczanie.

Udostępnij artykuł na FB