Nasze spotkania


Ostatnia aktualizacja artykułu: 1.06.2020 r. godz. 23:20

Nabożeństwa niedzielne (godz. 10:00):

Nie obowiązują już ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych, zapraszamy więc wszystkich chętnych do uczestnictwa. Wciąż istnieje obowiązek zakrywania twarzy w czasie trwania takich spotkań.

  • 7.06.2020 r. – kazanie br. Ryszard Moryksiewicz;
  • 14.06.2020 r. – kazanie br. Daniel Perlikowski;
  • 21.06.2020 r. – kazanie pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;
  • 28.06.2020 r. – kazanie br. Leszek Kowalik;

Osoby które nie mogą uczestniczyć fizycznie w nabożeństwach zapraszamy do oglądania transmisji online na stronie https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

Spotkania czwartkowe (godz. 18:00):

Spotkania odbywają się według następującego planu:

  • 4.06.2020 r. – spotkanie modlitewne;
  • 10.06.2020 r. – studium biblijne - Księga Daniela;
  • 18.06.2020 r. – spotkanie modlitewne;
  • 25.06.2020 r. – studium biblijne - Księga Daniela.

Spotkanie młodzieżowe

Odbędzie się ono 26.06 br. lub 27.06 br. Ostateczna data wraz z godziną i miejscem spotkania zostaną podane w późniejszym czasie.

Spotkanie braterskie

Data kolejnego spotkania zostanie podana w późniejszym czasie.

 Grupy domowe (dla wszystkich):

  • I grupa - Fordon – liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
  • II grupa - os. Leśne – lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.

Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy mogą uczestniczyć osoby również zamieszkujące inne dzielnice.

 

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 31.05.2020 r. godz. 17:00

Nowy kontaktowy adres e-mail or telefon.

W menu górnym w sekcji Kontakt (link również tutaj) można znaleźć aktualne dane kontaktowe zboru. Od niedawna funkcjonuje nowy adres e-mail oraz nowy telefon do sekretariatu zboru.
♦♦♦
 

Wyjazd do Łeby – aktualne ustalenia

Wyjazd zborowy będzie miał miejsce najwcześniej we wrześniu br. Więcej informacji podamy w terminie późniejszym.
 
Osoby, które wpłaciły zaliczki, lecz nie zdecydują się na wyjazd będą mogły otrzymać zwrot przedpłaty. Możliwe jest też zgłoszenie się innych osób, wcześniej nie zapisanych.
♦♦♦

Słowo od Rady Zboru

„Czynić dobrze nie ustawajmy” Ga 6,9

Drodzy Bracia i Siostry,

     Cieszymy się, że tak wielu z Was myśli w tym czasie o losie innych. Stawiacie się do dyspozycji w pomocy starszym członkom naszego zboru (wielu z Was kontaktowało się w tej sprawie z nami), kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, są i tacy którzy biorą udział w różnych inicjatywach społecznych. To właśnie teraz jest czas kiedy słowa z listu Pawła do Galicjan 6,9 nabierają szczególnego sensu „Czynić dobrze nie ustawajmy”. Wielu ludzi angażuje się w różnoraką pomoc, często w taką w której narażają własne życie. Uważamy, że istotą wspólnoty jaką wspólnie tworzymy jest wzajemna troska o innych, a w szczególności o braci i siostry. Apostoł Paweł kontynuuje tą myśl dalej: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Ga 6,10). Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas aby to co wiele razy powtarzaliśmy – że kościołem jesteśmy nie tylko w niedzielę, móc wprowadzić w czyn. Wielu z nas, którzy stracili pracę lub część środków do życia może teraz potrzebować szczególnego wsparcia i zachęty. Prosimy, aby takie osoby zgłosiły się do któregoś z braci z Rady, abyśmy mogli udzielić stosownej pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w dzień i w nocy.

   Sebastian Kalinowski tel. 601 638 650
   Leszek Kowalik tel. 722 792 397
   Daniel Perlikowski tel. 502 297 230
   Piotr Wojciechowski tel. 607 439 166

Wasi bracia z Rady Zboru

 ♦♦♦

Inicjatywa czwartkowa

Nadal zachęcamy wszystkich do kontynuacji czwartkowej inicjatywy, aby w każdy czwartek o godz. 21:00 studiować w domach kolejne psalmy i razem z postem modlić się o naszą społeczność (4 czerwca - Psalm 49, 11 czerwca - Psalm 50, 18 czerwca - Psalm 51, 25 czerwca - Psalm 52, 2 lipca - Psalm 53, 9 lipca - Psalm 54, 16 lipca - Psalm 55 itd.).

  Kwietniowo-majowy biuletyn


Wykorzystujmy dobrze dany nam czas!

(Słowo wstępne z numeru kwiecień-maj 2020)

      Ostatnie tygodnie naszego życia są zdominowane przez jeden temat – pandemia koronawirusa. Przyczyny wybuchu tej pandemii są analizowane przez niemal wszystkich ludzi, w tym chrześcijan, którzy badają ten temat w kontekście proroctw biblijnych. Fakt, że żyjemy w czasach błyskawicznego dostępu do informacji powoduje, że mamy możliwość zapoznania się z najróżniejszymi poglądami. Ma to swoje dobre strony, ponieważ wiedza ta poszerza nasze biblijne horyzonty, jednak są i złe, które budzą w nas strach i trudno nam jest ocenić, co jest prawdą, a co fałszem.
      Zasadnicze pytanie które powinniśmy sobie postawić jest takie: Czego oczekuje od nas teraz nasz Ojciec Niebieski?
      „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.” Ef 5,15, 16
      Czas dni ostatecznych rozpoczął się w dniu pięćdziesiątnicy. Od tamtego momentu wiele się nie zmieniło, zło triumfuje. Jednak zarówno oni, jak i my obecnie, mamy przykazanie od Boga, aby dobrze wykorzystywać dany nam czas! Bóg oczekuje od nas, abyśmy postępowali mądrze i roztropnie. Poza tym miało łączyć nas jeszcze jedno – oczekiwanie na przyjście naszego Pana. Nasze życie w oczekiwaniu ma być owocne dla królestwa Bożego!
      Kiedy na świecie szalał nazizm i komunizm, kiedy życie ludzkie nie przedstawiało żadnej wartości – wielu czytelników Biblii było przekonanych, że nastał czas antychrysta i że na ich oczach wypełniają się proroctwa Daniela. Pewne jest to, że dzisiaj jesteśmy bliżej przyjścia naszego Pana niż byli oni. Słowo Boże zachęca nas do czujności, ale mamy być przy tym rozważni.
      „Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana.” Prz 19,2-3
      Całkiem możliwe, że czas który nam pozostał jest krótki. I wcale nie musi się on dla nas zakończyć przyjściem Pańskim, Bóg może nas odwołać z innego powodu. Pamiętajmy, że to On jest Panem historii i naszego życia! Ostatnie dni pokazały nam, jak szybko zmienia się scena tego świata i jak ważne jest to, żeby dobrze wykorzystać dany nam czas. A zatem nie odkładajmy na później rzeczy ważnych, do których dzisiaj powołuje nas Bóg. Róbmy wszystko, aby każdego dnia odnawiać naszą społeczność z Bogiem przez przebywanie w Chrystusie Jezusie. Brat John Piper napisał ostatnio:
      „Nadszedł czas, w którym staliśmy się świadomi tego, jak kruchy jest nasz świat. Fundamenty, które zdawały się być mocne, zaczynają się trząść. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi: Czy mamy pod naszymi stopami Skałę? Skałę, która się nie zachwieje – nigdy?"

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

 

Aktualizacje na stronie

Ostatnia aktualizacja artykułu: 25.05.2020 r. godz. 23:25

Nowe kazania do odsłuchania

Ostatnie cztery kazania (br. Leszka Kowalika z 24.05 br., br. Ryszarda Moryksiewicza z 17.05 br., pastora pom. br. Sebastiana Kalinowskiego z 10.05 br. oraz br. Daniela Perlikowskiego z 03.05 br.) oraz sześć kazań z przełomu marca i kwietnia br. jest dostępnych dostępne do odsłuchania i obejrzenia na naszej stronie na Facebooku w sekcji „Filmy” (kliknij, aby otworzyć w nowym oknie).

Dwa kazania z drugiej połowy kwietnia (br. Jarka Celebańskiego z 26.04 br. oraz br. Dariusza Perlikowskiego z 19.04 br. – oba transmitowane z macierzystych zborów) dostępne są na naszej stronie na Facebooku na osi czasu w sekcji „Posty” (kliknij, aby otworzyć w nowym oknie).

Kolejnych kilkaset kazań wygłoszonych w zborze w formie plików audio znajduje się w pozycji Kazania/Wykłady (w grupie Multimedia) głównego (bocznego) menu lub pod niniejszym odsyłaczem: Kazania/Wykłady.

Aktualizacje galerii zdjęć

Do Galerii zdjęć w marcu br. dodaliśmy 7 zdjęć z wydarzenia w lutym br. Z kolei w styczniu br. niecałe 10 zdjęć z wydarzenia w grudniu ubr.

W sumie zawiera już ponad 900 zdjęć z ostatnich 8 lat.

Dostęp do zdjęć teraz z głównego (bocznego) menu lub z linku: Galeria.

Nauczanie

W sekcji Nauczanie pod koniec maja dodaliśmy schemat przedstawiający 70 tygodni Daniela, zaś na początku maja schemat prezentujący kościół w Księdze Objawienia.

Wcześniej, w połowie kwietnia dodaliśmy schemat wizualizujący prawo proroczej perpektywy.

Dostęp do wspomnianych materiałów (oraz wielu innych) z głównego (bocznego) menu lub z linku: Nauczanie.

Udostępnij artykuł na FB