Nasze spotkania


Ostatnia aktualizacja artykułu: 11.11.2020 r. godz. 22:10

Nabożeństwa niedzielne (godz. 10:00)

Z uwagi na ponowne znaczne ograniczenia liczby uczestników spotkań religijnych, do odwołania KONIECZNE jest WCZEŚNIEJSZE ZGŁASZANIE chęci uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. Brak takowego może oznaczać brak możliwości wzięcia udziału w spotkaniu danego dnia. Zgłoszeń należy dokonywać u s. Moniki Wojciechowskiej tel. 723-346-624.

Przypominamy również, że podczas nabożeństw konieczne jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub fragmentu odzieży oraz zachowywanie 1,5 metra odległości między wiernymi nie mieszkającymi razem.

  • 29.11.2020 r. – kazanie: br. Sebastian Kalinowski (pastor pomocniczy naszego zboru);
Spotkania czwartkowe (godz. 18:00)

Spotkania odbywają się według następującego planu:

  • 26.11.2020 r. – studium biblijne – Księga Daniela.

Grupy domowe (dla wszystkich)

  • I grupa - Fordon – liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
  • II grupa - os. Leśne – lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.

Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy mogą uczestniczyć osoby również zamieszkujące inne dzielnice.

Spotkania dla młodzieży

Zapraszamy młode osoby na spotkania w naszym zborze w każdy piątek o godz. 18:30.
 

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9.11.2020 r. godz. 00:55

Nowa inicjatywa modlitewna

Zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy o godz. 20:00 o nasz zbór, a zwłaszcza osoby chore, których w ostatnim czasie jest znacznie więcej.

♦♦♦

Zgłoszenia chętnych do chrztu

Osoby chętne do chrztu proszone są o zgłaszanie się do pastora pom. br. Sebastiana Kalinowskiego.

Termin spotkań przygotowujących przyszłych katechumenów będzie ustalony z osobami zainteresowanymi.

♦♦♦

Słowo od Rady Zboru

„Czynić dobrze nie ustawajmy” Ga 6,9

Drodzy Bracia i Siostry,

     Cieszymy się, że tak wielu z Was myśli w tym czasie o losie innych. Stawiacie się do dyspozycji w pomocy starszym członkom naszego zboru (wielu z Was kontaktowało się w tej sprawie z nami), kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, są i tacy którzy biorą udział w różnych inicjatywach społecznych. To właśnie teraz jest czas kiedy słowa z listu Pawła do Galicjan 6,9 nabierają szczególnego sensu „Czynić dobrze nie ustawajmy”. Wielu ludzi angażuje się w różnoraką pomoc, często w taką w której narażają własne życie. Uważamy, że istotą wspólnoty jaką wspólnie tworzymy jest wzajemna troska o innych, a w szczególności o braci i siostry. Apostoł Paweł kontynuuje tą myśl dalej: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Ga 6,10). Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas aby to co wiele razy powtarzaliśmy – że kościołem jesteśmy nie tylko w niedzielę, móc wprowadzić w czyn. Wielu z nas, którzy stracili pracę lub część środków do życia może teraz potrzebować szczególnego wsparcia i zachęty. Prosimy, aby takie osoby zgłosiły się do któregoś z braci z Rady, abyśmy mogli udzielić stosownej pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w dzień i w nocy.

   Sebastian Kalinowski tel. 601 638 650
   Leszek Kowalik tel. 722 792 397
   Daniel Perlikowski tel. 502 297 230
   Piotr Wojciechowski tel. 607 439 166

Wasi bracia z Rady Zboru

 ♦♦♦

Inicjatywa czwartkowa

Nadal zachęcamy wszystkich do kontynuacji czwartkowej inicjatywy, aby w każdy czwartek o godz. 21:00 studiować w domach kolejne psalmy i razem z postem modlić się o naszą społeczność (26 listopada - Psalm 74, 3 grudnia - Psalm 75, 10 grudnia - Psalm 76, 17 grudnia - Psalm 77, 24 grudnia - Psalm 78, 31 grudnia - Psalm 79, 7 stycznia - Psalm 80 itd.).

 

Wersja strony dla komórek i tabletów

Stworzyliśmy wersję niniejszej strony dla komórek, tabletów i innych urządzeń z mniejszym ekranem. Wejść w nią można z górnego menu, ale w zależności od urządzenia może ono wyglądać nieco inaczej.
 
Dokładnie przedstawia to poniższa grafika:

Wersja strony dla komórek
  Ostatnie nabożeństwo niedzielne


Zapis nabożeństwa z 22.11.2020 r. (prowadzenie, Wieczerza Pańska - br. Leszek Kowalik, kazanie br. Ryszard Moryksiewicz):Aktualizacje zawartości

Ostatnia aktualizacja artykułu: 14.11.2020 r. godz. 23:00


Kazania

W połowie listopada dodaliśmy kazanie z 8.11 br. w formie audio (oraz zapis video nabożeństwa), tydzień wcześniej kazanie z 1.11 br. w formie pliku audio.
 
Wcześniej dodawaliśmy również kazania z sierpnia, września i października br. – w sumie 11 kazań 7 różnych mówców.
 
Znajdują się one w sekcji Kazania/Wykłady głównego (bocznego menu). Znaleźć tam można również archiwum wcześniejszych nagrań audio oraz video (w tym wypadku są to odsyłacze do serwisów zewnętrznych tj. naszych stron na Facebooku i YouTube, do konkretnych kazań/nabożeństw).
 

Galeria zdjęć

Do Galerii zdjęć w październiku dodaliśmy 7 zdjęć ze Święta Dziękczynienia, a we wrześniu br. – 15 zdjęć z wrześniowych wydarzeń dot. dzieci i młodzieży oraz sierpniowego chrztu misji Apollos.

W sumie zawiera już ponad tysiąc zdjęć z ostatnich 8 lat.

Dostęp do zdjęć z głównego (bocznego) menu lub z linku: Galeria.

 
 
Kanał zboru na YouTube oraz strona na Facebooku
 
Utworzyliśmy kanał zboru w serwisie YouTube, w którym będziemy zamieszczać nagrania video oraz transmisje niektórych nabożeństw. Kanał nazywa się kech.bydgoszcz, ale można na niego wejść również poprzez link http://youtube.kech.bydgoszcz.pl
 
Zachęcamy do jego subskrypcji, bowiem pozwala ona użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach. Dokładną instrukcję, jak to uczynić przedstawia grafika pod niniejszym linkiem.
 
Równolegle wciąż działać będzie również nasza strona na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

 

Listopadowy biuletyn

Nie lękajcie się!

(Słowo wstępne z numeru listopad 2020)

      W obecnych czasach możemy się czuć podobnie jak uczniowie Jezusa podczas burzy, kiedy łódź, na której się znajdowali, zaczęła tonąć. Uczucia, jakie towarzyszyły wówczas uczniom, takie jak strach, lęk, towarzyszą wielu z nas, szczególnie w obecnych czasach. Strach przed śmiercią, niepewność jutra, lęk przed chorobą próbują zawładnąć dzisiaj naszymi umysłami. Informacje, które do nas docierają niemal codziennie, tylko te uczucia podsycają. Pytanie, które jako chrześcijanie musimy sobie zadać, jest takie:
Czy powinniśmy pozwolić, aby takie uczucia nami zawładnęły?
      Odpowiedzią mogą być słowa, które Pan Jezus wypowiedział do swoich uczniów: I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi?
Jakże to, jeszcze wiary nie macie? – Mk 4,39.
      Chociaż ta historia nie jest tożsama z sytuacją, w jakiej znalazł się dzisiejszy świat, uświadamia nam natomiast pewną bardzo ważną zasadę, która jest ponadczasowa. NASZ PAN JEST PRZY NAS, więc nie mamy prawa żyć w ciągłym strachu! On ma dzisiaj taką samą kontrolę nad światem, jaką miał wówczas, kiedy był na ziemi. Upewnia nas o tym Słowo Boże – Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. – Hbr 13,8.
      Fakt ten nie oznacza, że nie może nam się przytrafić nic złego. Jednak ma nas utwierdzić w przekonaniu, że Bóg zbawił nas i wybawia nieustannie. Pytanie, które pada z ust Pana Jezusa do Jego uczniów ma im to uświadomić: Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Uczniowie nieraz mogli się przekonać o tym, kim jest Jezus, ale ich paniczna postawa w czasie burzy wykazuje pewne braki w ich wierze lub nawet brak wiary w Syna Bożego. Kiedy nasza postawa w obliczu dzisiejszych wydarzeń cechuje się panicznym strachem, wskazuje to na brak wiary! Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji! Oczywiście nie oznacza to też, że możemy być zuchwali i nie musimy się stosować do wytycznych władzy.
      Módlmy się do Boga przede wszystkim o mądrość i pokój. Pamiętajmy o poleceniu naszego Pana, jakie skierował do uczniów, kiedy mówił do nich o czasach ostatecznych: Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, NIE LĘKAJCIE SIĘ; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. – Łk 21,9.
Jeśli brakuje nam wiary, to możemy i powinniśmy ją u siebie wzmocnić. Jak to zrobić? Módlmy się o to, by Pan przymnożył nam wiary:
      „I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary.” – Łk 17,5.
      Apostoł Paweł wskazuje, że Bóg Ojciec wzmacnia naszą wiarę tą samą potężną mocą, którą się posłużył, by wskrzesić z martwych Chrystusa i posadzić Go w niebie:
      „I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” – Ef 1,19-20.
      Zamiast karmić się głównie materiałami z internetu, lepiej uczynimy czytając i rozważając Słowo Boże lub słuchając go – to najpewniejsze źródło wzmocnienia wiary:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” Rz 10,17.

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB