Nasze spotkania


Ostatnia aktualizacja artykułu: 21.02.2021 r. godz. 10:40

Najbliższe nabożeństwa

Z uwagi na ponowne znaczne ograniczenia liczby uczestników spotkań religijnych, do odwołania KONIECZNE jest WCZEŚNIEJSZE ZGŁASZANIE chęci uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. Brak takowego może oznaczać brak możliwości wzięcia udziału w spotkaniu danego dnia. Zgłoszeń należy dokonywać u s. Moniki Wojciechowskiej tel. 723-346-624.

Przypominamy również, że podczas nabożeństw konieczne jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub fragmentu odzieży oraz zachowywanie 1,5 metra odległości między wiernymi nie mieszkającymi razem.

  • 21.02.2021 r. – kazanie: br. Leszek Kowalik;
  • 28.02.2021 r. – uroczystość chrztu, kazanie: pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;
Spotkania czwartkowe (godz. 18:00)

Spotkania odbywają się według następującego planu:

  • 25.02.2021 r. – studium biblijne.

Grupy domowe (dla wszystkich)

  • I grupa - Fordon – liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
  • II grupa - os. Leśne – lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.

Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy mogą uczestniczyć osoby również zamieszkujące inne dzielnice.

Spotkania dla młodzieży

Zapraszamy młode osoby na spotkania w naszym zborze w każdy piątek o godz. 18:30.
 

Spotkanie braterskie

Najbliższe spotkanie dla braci: 6.03 br. o godz. 10:00.
 

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9.11.2020 r. godz. 00:55

Słowo od Rady Zboru

„Czynić dobrze nie ustawajmy” Ga 6,9

Drodzy Bracia i Siostry,

     Cieszymy się, że tak wielu z Was myśli w tym czasie o losie innych. Stawiacie się do dyspozycji w pomocy starszym członkom naszego zboru (wielu z Was kontaktowało się w tej sprawie z nami), kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, są i tacy którzy biorą udział w różnych inicjatywach społecznych. To właśnie teraz jest czas kiedy słowa z listu Pawła do Galicjan 6,9 nabierają szczególnego sensu „Czynić dobrze nie ustawajmy”. Wielu ludzi angażuje się w różnoraką pomoc, często w taką w której narażają własne życie. Uważamy, że istotą wspólnoty jaką wspólnie tworzymy jest wzajemna troska o innych, a w szczególności o braci i siostry. Apostoł Paweł kontynuuje tą myśl dalej: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Ga 6,10). Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas aby to co wiele razy powtarzaliśmy – że kościołem jesteśmy nie tylko w niedzielę, móc wprowadzić w czyn. Wielu z nas, którzy stracili pracę lub część środków do życia może teraz potrzebować szczególnego wsparcia i zachęty. Prosimy, aby takie osoby zgłosiły się do któregoś z braci z Rady, abyśmy mogli udzielić stosownej pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w dzień i w nocy.

   Sebastian Kalinowski tel. 601 638 650
   Leszek Kowalik tel. 722 792 397
   Daniel Perlikowski tel. 502 297 230
   Piotr Wojciechowski tel. 607 439 166

Wasi bracia z Rady Zboru

 ♦♦♦

Inicjatywa czwartkowa

Nadal zachęcamy wszystkich do kontynuacji czwartkowej inicjatywy, aby w każdy czwartek o godz. 21:00 studiować w domach kolejne psalmy i razem z postem modlić się o naszą społeczność (25 lutego - Psalm 87, 4 marca - Psalm 88, 11 marca - Psalm 89, 18 marca - Psalm 90, 25 marca - Psalm 91, 1 kwietnia - Psalm 92, 8 kwietnia - Psalm 93 itd.).

 

Wersja strony dla komórek i tabletów

Stworzyliśmy wersję niniejszej strony dla komórek, tabletów i innych urządzeń z mniejszym ekranem. Wejść w nią można z górnego menu, ale w zależności od urządzenia może ono wyglądać nieco inaczej.
 
Dokładnie przedstawia to poniższa grafika:

Wersja strony dla komórek
  Transmisje nabożeństw niedzielnych


Transmisje nabożeństw odbywają się na naszym kanale na YouTube:
https://youtube.kech.bydgoszcz.pl

Nabożeństwo z 21.02.2021 r. jest transmitowane od godz. 10:00 pod poniższym linkiem:

Bezpośrednie linki do poprzednich transmisji na kanale YouTube, a także wcześniejszych nagrań audio (same kazania w formie plików .mp3) i video (kilka transmisji na Facebooku) z lat 2009-2019 zawiera sekcja Nabożeństwa/Kazania w grupie Multimedia głównego (bocznego) menu.
 
 
Kanał zboru na YouTube oraz strona na Facebooku
 
Na kanale zboru w serwisie YouTube zamieszczamy nagrania video oraz transmitujemy niektóre nabożeństwa. Wg stanu na luty 2021 r. udostępniamy przekaz ze wszystkich nabożeństw niedzielnych. Kanał nazywa się kech.bydgoszcz, ale można na niego wejść również poprzez link http://youtube.kech.bydgoszcz.pl
 
Zachęcamy do jego subskrypcji, bowiem pozwala ona użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach. Dokładną instrukcję, jak to uczynić przedstawia grafika pod niniejszym linkiem.
 
Równolegle działa również nasza strona na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

 

Styczniowy biuletyn

Motto na rok 2021 – Budujcie się w dom duchowy!

(Słowo wstępne z numeru styczeń 2021)

…i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy... – 1 P 2,5
     To polecenie apostoła Piotra, które skierował do wierzących, powinno mieć dla nas ogromne znaczenie. Dom duchowy to inaczej świątynia Boża, a więc miejsce, gdzie przebywa Bóg!
     Nasza świątynia jest inną, niż ta, którą chlubił się Izrael – teraz to my jesteśmy świątynią! Nie zimne i martwe kamienie, lecz kamienie żywe – czyli każdy z nas!
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? – 1 Kor 3,16.
Apostoł Piotr wyraźnie sugeruje, że dom duchowy jest... w budowie. Jeszcze nie skończony!
Budujcie się...
     Nowa świątynia jest żywa, ciągle ulega polepszeniu, ciągle jest udoskonalana. Radość Boża, która gości w naszym sercu od momentu pójścia za Jezusem, staje się coraz większa. Pokój w miarę upływu czasu – pełniejszy, wiara – mocniejsza. Musimy pamiętać, że cała świątynia jest według wyobrażenia Boga! Nawet najdrobniejszy szczegół. Jeśli więc chcesz budować się w dom duchowy – wiedz, że będziesz kształtowany według Jego wzoru, według Bożej myśli, nie tylko powierzchownie.
     Powstaje pytanie: jaki wzór wybrał Bóg do budowy?
     Odpowiedź jest prosta: wzorem jest Jezus! – Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny...! – 1 P 2,6. Dlatego nasze codzienne życie powinno upływać na uczeniu się od Pana Jezusa. Naśladuj mnie – to inaczej uczyć się żyć tak, jak Jezus żył, mówić tak jak On, myśleć tak jak On, dążyć do tego, do czego dążył Jezus.
     Czy dążysz do świętego życia? Czy trwasz w uświęceniu po to, by wszystkie szczegóły twego życia były święte – zachowanie, rozmowy, myśli, pragnienia, dążenia?
     Ważna rzecz, o której należy pamiętać: Duch Święty nie przychodzi tylko po to, by być obecnym. On przychodzi, by działać w nas, uczyć, prowadzić, uświęcać!
     Apostoł Piotr wskazuje nam również na cel tej budowy – ...aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu... – 1 P 2,5. Dom duchowy jest przede wszystkim po to, by Bóg mógł odebrać sobie chwałę, bo jest jej godzien! Oddawać Bogu chwałę w żywej Świątyni, to niezwykły zaszczyt! Gdy oddajesz żywemu Bogu cześć, wypełnia cię przeogromna radość i szczęście. Wtedy zaczynasz rozumieć, po co znalazłeś się na tym świecie, wtedy odnajdujesz swoje właściwe miejsce. Jest ci po prostu bardzo, bardzo dobrze. Czujesz się spełniony i szczęśliwy.
     Jakie jeszcze ofiary sprawiają Bogu przyjemność? – Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał… – 1 P 4,10.
     Kochani bracia i siostry, każdy z nas bez wyjątku otrzymał jakiś dar od Boga, którym może usługiwać innym. Kiedy koncentrujemy się na oddawaniu chwały Bogu, wówczas On nam nie tylko objawia ten dar, ale również pokazuje, w jaki sposób mamy go używać dla budowania Jego Królestwa.
     Nie dajmy się ograbić, przez chwilowy ucisk lub też trudne doświadczenia, z radości i celu, jaki powinien nam przyświecać. Starajmy się w tych szczególnie trudnych chwilach być dla siebie wsparciem i zachętą – Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa – Ga 6,2 UBG. Niech koncentracja na budowaniu duchowego domu – Bożej Świątyni będzie dla nas mottem na rok 2021.

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.