Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps 37,5)!

(Słowo wstępne z numeru listopad 2018)

      W Księdze Daniela czytamy o czasach, gdy władzę na Ziemi obejmie czterech królów (Dn 7,17). Czwarty z nich będzie się wyróżniał potęgą (Dn 7,19.23). Z niego powstanie 10 królów (7,20.24), a po nich - najpotężniejszy władca - Antychryst (7,20.24), który będzie prowadził otwartą wojnę z wierzącymi, a ci będą w jego mocy przez 3 i pół roku (7,21.25). Czas panowania Antychrysta to druga połowa tzw. Wielkiego Ucisku. Dopiero po tym okresie przyjdzie Pan, pokona Antychrysta i podzieli się swą wieczną władzą ze świętymi (7,22.26.27).
      Ludzie wierzący czasem zastanawiają się: Dlaczego Bóg zwleka? Dlaczego nie odpowiada na modlitwy? Takie pytanie zapewne będą zadawać również ci wierzący, którzy doczekają drugiej dekady Wielkiego Ucisku. Dlaczego trzeba czekać? Z jakiego powodu Bóg wstrzymuje wykonywanie swojej woli? Czemu pozwala Antychrystowi na pustoszenie świata i naszej wiary?
      Czy modliłeś się kiedyś, oczekując na wypełnienie się woli Bożej w swoim życiu, ale brakowało odpowiedzi? Czy doświadczyłeś „poszukiwań Boga”, a On nie chciał się dać znaleźć? Istotnym elementem naszej wiary jest OCZEKIWANIE. Ono wpisane jest w codzienność człowieka wierzącego. Abraham, ojciec wiary, czekał na wypełnienie się obietnicy (1 Moj 17,4). Jezus, Dawca wiary, musiał przecierpieć masakrę krzyża, a potem trzy dni oczekiwać na zmartwychwstanie. Ci, którzy oczekują natychmiastowego działania Boga, szybkiego spełniania się obietnic i natychmiastowych odpowiedzi na modlitwę, muszą pozwolić Bogu, aby On "czynił wszystko pięknie w swoim czasie" (Kzn 3,11). Możliwe, że dla niektórych będzie to oczekiwanie, trwające aż do nastania pełni Królestwa Bożego, gdy Pan otrze z naszych oczu wszelką łzę (Obj 21,4).
      Gdy głosimy ewangelię, także czasem spodziewamy się natychmiastowych rezultatów. Chcemy, aby ludzie nawracali się, przyłączali się do zborów. Bo przecież… Bóg tego także pragnie, zatem… dlaczego nie działa zgodnie ze swoją wolą? Często są to pytania bez odpowiedzi, ale wiara zmusza nas do pokory, oczekiwania i pewności, że Bóg wie, co robi. Prosząc o coś Boga pamiętajmy, że „oczekiwanie uczciwych jest radością” (Prz 10,28). I że modlitwa nie jest przełącznikiem, poprzez który możemy sterować Bogiem, niczym marionetką.

Daniel Perlikowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB

2018 rok

2017 rok

2016 rok

♦♦♦

Pełne roczniki (styczeń-grudzień)