Motto na rok 2021 – Budujcie się w dom duchowy!

(Słowo wstępne z numeru styczeń 2021)

…i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy... – 1 P 2,5
     To polecenie apostoła Piotra, które skierował do wierzących, powinno mieć dla nas ogromne znaczenie. Dom duchowy to inaczej świątynia Boża, a więc miejsce, gdzie przebywa Bóg!
     Nasza świątynia jest inną, niż ta, którą chlubił się Izrael – teraz to my jesteśmy świątynią! Nie zimne i martwe kamienie, lecz kamienie żywe – czyli każdy z nas!
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? – 1 Kor 3,16.
Apostoł Piotr wyraźnie sugeruje, że dom duchowy jest... w budowie. Jeszcze nie skończony!
Budujcie się...
     Nowa świątynia jest żywa, ciągle ulega polepszeniu, ciągle jest udoskonalana. Radość Boża, która gości w naszym sercu od momentu pójścia za Jezusem, staje się coraz większa. Pokój w miarę upływu czasu – pełniejszy, wiara – mocniejsza. Musimy pamiętać, że cała świątynia jest według wyobrażenia Boga! Nawet najdrobniejszy szczegół. Jeśli więc chcesz budować się w dom duchowy – wiedz, że będziesz kształtowany według Jego wzoru, według Bożej myśli, nie tylko powierzchownie.
     Powstaje pytanie: jaki wzór wybrał Bóg do budowy?
     Odpowiedź jest prosta: wzorem jest Jezus! – Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny...! – 1 P 2,6. Dlatego nasze codzienne życie powinno upływać na uczeniu się od Pana Jezusa. Naśladuj mnie – to inaczej uczyć się żyć tak, jak Jezus żył, mówić tak jak On, myśleć tak jak On, dążyć do tego, do czego dążył Jezus.
     Czy dążysz do świętego życia? Czy trwasz w uświęceniu po to, by wszystkie szczegóły twego życia były święte – zachowanie, rozmowy, myśli, pragnienia, dążenia?
     Ważna rzecz, o której należy pamiętać: Duch Święty nie przychodzi tylko po to, by być obecnym. On przychodzi, by działać w nas, uczyć, prowadzić, uświęcać!
     Apostoł Piotr wskazuje nam również na cel tej budowy – ...aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu... – 1 P 2,5. Dom duchowy jest przede wszystkim po to, by Bóg mógł odebrać sobie chwałę, bo jest jej godzien! Oddawać Bogu chwałę w żywej Świątyni, to niezwykły zaszczyt! Gdy oddajesz żywemu Bogu cześć, wypełnia cię przeogromna radość i szczęście. Wtedy zaczynasz rozumieć, po co znalazłeś się na tym świecie, wtedy odnajdujesz swoje właściwe miejsce. Jest ci po prostu bardzo, bardzo dobrze. Czujesz się spełniony i szczęśliwy.
     Jakie jeszcze ofiary sprawiają Bogu przyjemność? – Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał… – 1 P 4,10.
     Kochani bracia i siostry, każdy z nas bez wyjątku otrzymał jakiś dar od Boga, którym może usługiwać innym. Kiedy koncentrujemy się na oddawaniu chwały Bogu, wówczas On nam nie tylko objawia ten dar, ale również pokazuje, w jaki sposób mamy go używać dla budowania Jego Królestwa.
     Nie dajmy się ograbić, przez chwilowy ucisk lub też trudne doświadczenia, z radości i celu, jaki powinien nam przyświecać. Starajmy się w tych szczególnie trudnych chwilach być dla siebie wsparciem i zachętą – Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa – Ga 6,2 UBG. Niech koncentracja na budowaniu duchowego domu – Bożej Świątyni będzie dla nas mottem na rok 2021.

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB

2021 rok

2020 rok

2019 rok

♦♦♦

Pełne roczniki (styczeń-grudzień)