Motto na rok 2020 – Kościół to Boża rodzina

(Słowo wstępne z numeru styczeń 2020)

      „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”
      Jesteśmy braćmi i siostrami, jesteśmy dziećmi Boga połączonymi krwią Jego Syna. To wielki skarb i łaska jaką otrzymaliśmy od naszego Ojca! Przynależność do Bożej rodziny to zarówno przywilej, ale też odpowiedzialność. Chciałbym, aby świadomość tego przyświecała nam w sposób szczególny w nowym 2020 roku.
      Kościół to Boża rodzina, to Boży dom. Termin „dom” w Biblii wskazuje nie tylko, podobnie jak w innych językach europejskich, na budynek, ściany czy materialną część, która go stanowi, ale także na osoby, które tworzą dom. Obyśmy wspólnie tworzyli DOM przyjazny dla wszystkich tych, którzy szukają Boga, ale też dla tych, którzy jeszcze tej świadomości nie mają.
      Życzę nam wszystkim, abyśmy wspólnie sprostali temu wyzwaniu, aby nasze domy stały się bardziej otwarte dla innych braci i sióstr, jak również „obcych przybyszów” (Hbr 13,2). Abyśmy wspólnie potrafili rozmawiać o sprawach przyjemnych, ale i trudnych, nie raniąc przy tym innych. Módlmy się o to, aby nasz Pan pomógł nam ten cel osiągnąć.

Pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB

2019 rok

2018 rok

2017 rok

♦♦♦

Pełne roczniki (styczeń-grudzień)