„Tajemna moc nieprawości”

(Słowo wstępne z numeru czerwiec-lipiec 2017)

To zestawienie słów apostoła Pawła z 2 Tes 2,7 brzmi dosyć groźnie, gdy człowiek myśli o życiu z Panem. Jest to zapis słowa dla dojrzałych chrześcijan. Mówi nam o tym, że moc nieprawości sprzeciwiająca się mocy Bożej działa wbrew woli Bożej. I jest ona tajemna, działa w ciszy niepostrzeżenie, by wydać zabójczy owoc swego działania. Co dzieje się w tajemnicy, powoduje, że w zaskoczeniu często brak nam obrony i nie wiemy, jak zareagować. Moc, która jest z Boga, daje nam życie i wszelką ochronę. Pan trzyma cały świat w ręku swym. Apostoł Paweł przestrzega nas jednak przed tymi wydarzeniami tajemnych mocy, aby nie były one zaskakujące dla ludzi kochających Boga. Ta moc działa już w tej chwili w synach opornych i niestety od nich wszystkiego możemy się spodziewać, również tajemniczego ataku. Społeczność z takimi ludźmi jest oddaniem i odkryciem swej tarczy do ochrony. Diabeł chce naszego skalania się przez tę nieprawość. Chce oderwać nas od chwały dla Pana. Gdy szukamy lepszego życia z Panem Jezusem, to czuwanie pozwoli nam skorzystać z tego, by ta moc Boża wyzwalała się, strzegąc nas. Jego zadaniem jest powstrzymywać te tajemne moce, które w pełni objawią się, gdy, jak mówi Słowo, On zejdzie z pola. Dobrze nam będzie się działo, gdy Nasz Pan jest z nami, chwała mu za to. I to On powstrzymuje moce ciemności do czasu swego przyjścia po swój kościół. Zapewne trudno by było się ostać, gdyby nasz Pan ze swoją mocą nie ochraniał dzieci Bożych. Podstęp knuty w tajemnicy załamie najsilniejszych, wielu dało się pokonać. Stąd zadawać sobie musimy te pytania: Jak go się ustrzec? Na nasze szczęście te tajemnice nie są tajemnicami dla tego, który wszystko widzi i wszystko wie i ten podstęp nie ma żadnych wartości. Ileż to razy w historii Izraela te tajemne moce nieprawości chciały go pokonać. Historia proroka Elizeusza mówi nam o tym, jak Pan likwiduje tajemne moce nieprawości. On słyszał Wszechmocnego Pana i donosił królowi o zamierzeniach ich wroga i ten wraz z wojskiem był zawsze przygotowany, by stawić właściwy opór. Do porażki nie doszło, chociaż tajemna moc nieprawości była gotowa, by powalać to, co Pan w swej łasce powołał do życia. Ufajmy więc Panu, a zwycięstwo będzie pewne.

Pastor Jan Tomczyk

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.