Władca na królami ziemskimi

(Słowo wstępne z numeru sierpień-wrzesień 2017)

      Pan Jezus, jak o nim pisze Jan apostoł w Obj 1,5, to „Władca” nad królami ziemskimi. Ten wyznacznik pokazuje nam, kim On jest we wszechświecie. Jakie funkcje piastuje po swoim zmartwychwstaniu. On pierworodny z umarłych jest nie tylko władcą, ale kimś szczególnym, który nas umiłował i wyzwolił nas z naszych grzechów przez krew swoją.
      Dziś kiedy mamy zamęt prawie w każdym państwie, często prawny nieład, gdzie sprawiedliwość i prawda się zapodziała, tak bardzo by się chciało, by Pan Jezus już dziś pokazywał te atrybuty swej władzy i zaprowadził ład i sprawiedliwość. Jego wyrok zawsze byłby święty i właściwy. Czekamy na naszego władcę, by przyszło na ziemię Jego królestwo. Będzie to wielkie szczęście być i żyć w Jego królestwie. W modlitwie „Ojcze nasz” Pan Jezus uczy, że mamy wołać: „przyjdź królestwo Twoje”.
      Wreszcie będzie upragniona sprawiedliwość, za którą tęsknią narody, a też bezradni ludzie. Spragnieni sprawiedliwości to cierpiący ludzie, pogwałceni i sponiewierani, to oni najwięcej wołają „przyjdź Panie Jezu”. Jakże smutne jest to, że rzesza ta powiększa się z dnia na dzień. Całe narody niewinnych ludzi cierpią na skutek wojen wywołanych przez nieprawych ludzi. Ale to co zrobił z wierzących ludzi Pan Jezus przez swoją krew, przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. On uczynił nas „rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego” Obj 1,6. Jak dobrze należeć do takiego „Władcy”. Myślę, że za mało mówimy i piszemy o tym niezwykłym Panu, który zapanuje nad wszystkimi królami. Władcy ciemności robią znacznie więcej szumu wobec swego idola, chociaż ten nie zrobił niczego dobrego w sprawie królestwa Bożego. To nasz głos powinien być wzmacniany po każdym zwycięstwie, jakie odnosimy z naszym Panem. On jest z nami zawsze, aż do swego przyjścia i on zakończy bój ku swojej chwale. To my jesteśmy powołani jako kapłani do składania ofiar przede wszystkim naszymi ustami i naszym rozgłosem. Nasze czyny dla królestwa winny też być bardziej opowiadane i opisywane. Gdy czytamy o bohaterach wiary z dawnych czasów, jesteśmy podniesieni na duchu i zbudowani. Zadam więc pytanie: kiedy i komu opowiedziałeś o tym, że nasz Pan Jezus jest władcą nad królami i że to on ułożył plan dla każdego z nas? Bo z Nim my też jesteśmy zwycięzcami.

Pastor Jan Tomczyk

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.