Potrzeba jedności!

(Słowo wstępne z numeru wrzesień 2018)

      „A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 1 Kor 1,10
      Paweł podkreśla jak ważna jest jedność doktrynalna w lokalnej wspólnocie. Jednomyślność w kwestii doktryny, która jest jasno i wyraźnie oparta na Piśmie Świętym musi stanowić podstawę życia całego kościoła. „I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.” J 17,11 Zarówno niepełne poddanie się doktrynie jak i nie zabieganie o jedność w sprawie doktryny, osłabia kościół oraz niszczy jego spójność. W wyniku tego we wspólnocie panować może jedynie płytki sentymentalizm oraz tylko udawana harmonia. „…aby nie było między wami rozłamów” – słowa te oznaczają że powinno się zrezygnować z czegoś, co wyrządza szkodę lub czegoś co dzieli. „…jedna myśl, jedno zdanie” – jest to upominanie się o wewnętrzną jedność, czyli zgodność umysłów oraz zewnętrzną jedność polegającą na podejmowaniu decyzji pomiędzy sobą – wynikać ma ona z jedności wierzeń, przekonań, standardów zachowań i objawia się w zasadach życia wierzących. Jedynym źródłem takiej jedności może być tylko Słowo Boże, które pokazuje jak rzeczywiście wygląda prawda na której opiera się prawdziwa jedność.

Daniel Perlikowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB