Bóg jest święty

(Słowo wstępne z numeru luty 2020)

      Bóg nie toleruje grzechu, ponieważ jest święty i doskonały. Wielu ludzi myśli o grzechu jedynie w kategoriach przestępstwa kryminalnego. Grzech jednak jest czymś więcej niż przestępstwem, jest wystąpieniem przeciwko Bogu. Choćbyś nawet był bardzo moralną osobą, Biblia mówi, że nadal jesteś grzesznikiem. „Jak jest napisane: Nie ma ani jednego sprawiedliwego”  (Rz 3,10). „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12).

      Czy nie wystarczy starać się przestrzegać przykazań? Nie. „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego” Jk 2,10.

      Jaki jest rezultat grzechu? Duchowa śmierć. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym”. Każdy z nas grzeszy, ale musimy pamiętać, że z grzechem trzeba walczyć i nie pozwolić, aby grzech oddzielał nas od Boga.

br. Daniel Perlikowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB