Fotoreporterska | Informacyjna | Młodzieżowa | Organizowanie wyjazdów | Owcza PakaSocjalna | Szkółka Niedzielna | Uwielbienia | Wyświetlanie filmów

♦♦♦

Fotoreporterska

Efektem służby jest dokumentacja fotograficzna z wydarzeń zboru dostępna na stronie internetowej oraz w pozostałych kanałach informacyjnych zboru.

Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Perlikowska.

♦♦♦

Informacyjna

Służba informacyjna to przygotowywanie comiesięcznego Biuletynu Informacyjnego oraz przekazywanie informacji w kanałach internetowych - na niniejszej stronie internetowej oraz stronie Facebook'owej.

Osobą odpowiedzialną jest Daniel Jabłoński.

W przygotowanie biuletynu zaangażowana jest również Monika Wojciechowska oraz pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski.

♦♦♦

Młodzieżowa

Służba jest zaangażowana w prowadzenie regularnych spotkań dla młodzieży.

Osobą odpowiedzialną jest Leszek Kowalik.

♦♦♦

Organizowanie wyjazdów

Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Wolnikowski.

♦♦♦

Owcza Paka” (dzieci)

Służba odpowiada za przygotowywanie i przeprowadzanie comiesięcznych spotkań dla dzieci ze oraz spoza zboru.

Osoba odpowiedzialną jest Grażyna Muranty-Jastrzębska.

♦♦♦

„Socjalna”

W zborze pojawiła się nowa służba – roboczo nazwana „socjalną”. Osoby które wyraziły gotowość do niej będą zajmować się m.in.:
- odwiedzaniem osób (wspólna modlitwa, rozmowa),
- przekazywaniem informacji, które osoby potrzebują wsparcia np. finansowe lub w innej potrzebie materialnej.

Główną osobą odpowiedzialną za służbę jest Andrzej Wiśniewski.

Pozostałe osoby zaangażowane to: Ewa Faba, Małgorzata Marszałkowska i Anya Moroz-Dzhumyha.

Osoby pragnące odwiedzin, proszone są o zgłoszenie się do jednej z ww. osób.

♦♦♦ 

Szkółka Niedzielna

Służba odpowiedzialna jest za przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji biblijnych w niedziele w trakcie roku szkolnego.

Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Bronsart.

Wśród zaangażowanych są również: Marzena Wydziałkowska.

♦♦♦

Uwielbienia

Służba odpowiedzialna jest za prowadzenie niedzielnego uwielbienia pieśniami w trakcie nabożeństw.

Osobą odpowiedzialną jest Monika Wojciechowska.

Wśród zaangażowanych są również: Piotr BronsartDaria Cichocka, Liliana Cichocka, Ewa Faba, Monika Jastrzębska, Małgorzata Marszałkowska, Lidia Wojciechowska, Marcin Wojciechowski, Piotr Wojciechowski, Justyna Wydziałkowska.

♦♦♦

Wyświetlanie filmów

Służba odpowiedzialna jest za przygotowanie i przeprowadzanie regularnych seansów wartościowych filmów.

Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Roszak.

Uchwała z 21 października 2018 roku - znosząca podwójne członkostwo (nie dotyczy członkostwa w Kościele Rzymskokatolickim) w zborze protestanckim,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - trzymiesięczna absencja oraz brak kontaktu ze Zborem – automatyczna utrata członkostwa,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - zatwierdzenie pastora pomocniczego br. Sebastiana Kalinowskiego,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - zatwierdzenie przewodniczącego Rady Zboru br. Andrzeja Lipińskiego powołanego przez p.o. pastora Piotra Borkowskiego,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - uchwała członków Zboru o przeniesieniu kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Zboru wymienionych w § 49 ustęp 1, punkty  3, 4, 5 i 6 Statutu K.E.Ch. na Radę Zboru.

Krótka historia Oćwieki

Historia osadnictwa w tej miejscowości sięga czasów, gdy Polska znajdowała się w stanie pogaństwa, a grobowce z urnami znalezione na pagórkach Oćwieki datują się z czasów sprzed narodzenia Chrystusa. Jak podają przekazy ustne mieszkańców, nazwa tej miejscowości pochodzi z tego faktu, że na piaszczystych pagórkach znajdowały się wielkie lasy, z których woźnice wywozili końmi olbrzymie drzewa wołając: Oć-wie, Oć-wie, Oć-wie. Zachęcali tym wołaniem konie do wywozu z lasu ściętych drzew i tak powstała nazwa Oćwieka. Przed II Wojną Światową Oćwieka należała do szlachcica Wilkansa, a później do Grabowskiego. Po II Wojnie Światowej ziemię podzielono i posesja nr 3 należała do pana Wesołowskiego. Następnym nabywcą był pan Stefan Superczyński, od którego nabyliśmy posiadłość.

W kwietniu 1977 r. kupiono ten teren na ośrodek młodzieżowy dzięki inicjatywie brata Jana Tomczyka – Pastora II Zboru w Bydgoszczy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Towarzyszył mu wtedy młody brat Daniel Cichocki. Zakupienie tego terenu wypłynęło z potrzeby, jaką odczuwali młodzi bracia pracujący wśród młodzieży. Podczas ostatniego kursu biblijnego w 1976 roku we wsi Sękowo koło Nowego Tomyśla, który odbywał się na prywatnej posiadłości braterstwa Borówków, powołano do życia Klub Młodzieży pod nazwą „7.14”. Mottem do życia były wiersze z Biblii z II Księgi Kronik 7,14-15: „I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną.” Brat Janek był założycielem tego klubu. Jedną z zasad była modlitwa dwa razy dziennie o 7:14 o potrzeby naszego kraju, o przebudzenie Polski, jak też i ośrodek dla młodzieży, gdzie można spędzić czas ku chwale Pana i prowadzić ludzi do znajomości imienia Pańskiego.

Żal nam było, że po tych obozach pastwisko braterstwa Borówków było tak zdeptane, stąd pomysł nowego miejsca dla młodzieży. Należy zaznaczyć, że ośrodek chrześcijański dla młodzieży w komunistycznym kraju to rzecz nie mogąca mieć miejsca. Trwając w modlitwie przed Bogiem, brat Janek wraz ze swoją żoną po wielu modlitwach „Klubu 7:14” wyruszył na poszukiwania. Od jednej z wierzących rodzin otrzymaliśmy informację o możliwości kupna starego dworku niedaleko młyna w Wenecji. Mimo, iż teren był ciekawy i ładny, trzeba było zrezygnować, bo właściciel znalazł lepszych nabywców. Pan miał dla nas inny plan. Podczas jednej z wypraw do Wenecji i zawodzie jakiego doznaliśmy, gdy nas odtrącono, Pan otworzył nowe drzwi. Trudno się było z tym pogodzić, gdyż brat Janek widział już tytuły w informatorach: „Obozy chrześcijańskie w Wenecji”. Modliliśmy się: Panie dlaczego tak się stało? Pojechaliśmy znów do Wenecji z myślą: Może Pan ma dla nas inny dom? Szukając, nadjechał listonosz. Spytaliśmy, czy czasem nie ma wiedzy na temat jakiegoś domu nad jeziorem. Tego dnia ten pan zastępował innego listonosza z gminy w Gąsawie i to on skierował nas do Oćwieki. Gdy brat Janek usłyszał po raz pierwszy nazwę tej miejscowości, powiedział: „O nie, to niemożliwe”. Dziś Oćwieka to najlepsze skojarzenia, ale wtedy strasznie to brzmiało. Mieszkający w Wenecji brat Kośmmider wskazał drogę do Oćwieki. Po obejrzeniu całego terenu, przeprowadzeniu wstępnych rozmów brat Janek zdecydował się na kupno. Pan wysłuchał płynącą z wiary szczerą modlitwę. Bracia z Anglii – John Thorn i Barrie Brooks z Exeter przywieźli środki na ten cel. Piękny teren nad jeziorem Oćwieckim, które liczy ponad 150 hektarów, a z drugiej strony znajduje się las, był najlepszym miejscem, jakie mogliśmy otrzymać. Niestety nie można tego było kupić na kościół, bo nomenklatura komunistyczna tego nie przewidywała, więc trzeba to było zrobić „po cichu”, na dodatek była to rola i do kupna był potrzebny rolnik. Posłużył z pomocą brat Janek Urbaniak, który miał uprawnienia rolnika. Obozy odbywały się oficjalnie na jego posesji. Wielu wierzących dołączało się do pracy przy adaptacji. Pierwsze obozy miały charakter pracowniczy, a następne biblijno-umuzykalniający. Przyjęliśmy nazwę „Dom kursów Biblijnych”. Przez kilka lat młodzież wraz z przewodnikiem pracowała przy remoncie i adaptacji pomieszczeń. Młodzi ludzie usilnie pracowali przy utorowaniu dojścia do plaży. Od naszej strony rosły trzciny, był muł, nie było piasku, ale ten był po drugiej stronie jeziora. Postanowiliśmy pontonem i kajakiem wozić piasek. Gdy chłopcy coś przeskrobali, dostawali karę – jeden ponton piasku lub czasami dwa. Ku mojemu zaskoczeniu niektórzy dobrzy chłopcy specjalnie „broili”, by dostać karę. Po jakimś czasie powiedzieli, że robili to specjalnie, by popływać po jeziorze kajakiem i pontonem. Piękne jezioro dostarczało wielu atrakcji, szczególnie w pogodne słoneczne dni. Młodzież z zapałem przystąpiła do budowy pomostu, z którego można było już skakać. Wygospodarowano fundusz na sprzęt pływacki, ratowniczy, kajaki, łódki, pontony. Mieliśmy już prawdziwe kąpielisko i możliwość podziwiania piękna przyrody malowniczych jezior żnińskich okolic. Rozpoczęły się pierwsze wykłady, wycieczki, wspólnie spędzony czas ku chwale Pana.

Pierwszy kurs biblijny odbył się w lipcu 1977 r. i prowadził go brat Janek Tomczyk, Tadeusz Urbaniak i Kazimierz Krystoń. W niewielkiej grupie przeżywaliśmy Boże błogosławieństwa i dzięki Jego łasce swoje serce oddał Panu mieszkaniec Oćwieki Paweł J. Jego matka komunistka była wtedy wójtem wsi. Młody Paweł był pełnym wigoru młodzieńcem, dobrze obeznanym z terenem. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja jego mamy. Ale było dobrze. Było to potwierdzeniem Bożej łaski dla nas, że znalazło się miejsce, w którym chciał nas Bóg. Wtedy nie wiedzieliśmy, że w Wenecji był komunistyczny ośrodek szkolenia młodzieży nad Jeziorem Weneckim. Gdybyśmy tam śpiewali o Panu Jezusie, to komuniści by nas pożarli wraz z kopytami. Na pierwszy obóz przyjechało około 30 osób. Mieliśmy w lipcowe i sierpniowe wieczory spotkania przy ognisku, śpiewając, słuchając świadectw i wykładów Słowa Bożego. Najwspanialsze spotkania to wieczór przy krzyżu. Po cichej tafli jeziora zbliżał się oświetlony krzyż. Na łódce przy akompaniamencie gitary kilku śpiewało o łasce Bożej i krzyżu Pana Jezusa. Było to niesamowite zjawisko. Wszyscy mieliśmy zwrócone oczy na światło bijące z drewnianego krzyża, umieszczonego w łodzi, rozjaśniające mroki nocy. Skupieni w modlitwie odczuwaliśmy działanie mocy Bożego Ducha. Pewnego roku gdy już było ciemno i łódź przybiła do brzegu, wokół jeziora rozległy się oklaski. Wędkarze tam zgromadzeni chcieli jeszcze pięknego śpiewu. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Każdy taki wieczór przynosił owoce nowonarodzonych serc.

Przez bardzo długi czas jadalnia, wykłady, noclegi, kuchnia znajdowały się w jednym budynku. Mimo trudnych warunków Oćwieka przyciągała jak magnes coraz więcej młodzieży. W drugim roku było już 60 osób, a później nie było miejsc. Na weekendy przyjeżdżała młodzież pracująca, pewnego razu było 150 osób. Nie było gdzie spać, to spali w samochodach, prosząc, by ich nie odsyłać do domu. Miękkie serce kierownika zezwalało na takie niedogodności. Wspólną pracą rąk wykopano studnię. W budynku gospodarczym urządzono kuchnię i łazienkę. Stale napływali nowi uczestnicy kursów. Nie wystarczało dla nich miejsc noclegowych. Trzeba było pomyśleć o polu namiotowym. Zniwelowano teren, kupiono namioty, śpiwory, koce. Rozmach, entuzjazm, pełna zapału atmosfera Oćwieki udzielała się wszystkim, którzy zawitali tu, choćby na krótko. Wiadomości te dotarły do chrześcijańskich zborów poza granicami kraju. Wiele ochotnych serc pospieszyło z pomocą. Rozwiązaniem wielu problemów był duży namiot, który był przywieziony od wierzących braci i sióstr z Niemiec. Pod tym namiotem mogliśmy zgromadzać się na nabożeństwa, wykłady, modlitwy, pieśni, a później posiłki. Przetrwał tylko do 1990 roku, aż wichura go podniosła i zniszczyła. Następny – większy brat Janek przywiózł ze Szwecji. Wkrótce Oćwieka zaczęła witać gości nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Potrzeby stale wzrastały. W Oćwiece gościliśmy wspaniałych wykładowców Słowa Bożego: brata Jacquea Teewna, brata Harrisa Trevra i innych. Kuchnia pękała w szwach, brak było wody. Dwie studnie były za małe. Wraz ze starszymi braćmi brat Janek postanowił podjąć nowe dzieło – budowę nowego wspaniałego ośrodka. W nowym przedsięwzięciu miała miejsce usilna modlitwa wielu wierzących ludzi. Bóg tak cudownie pokierował wszystkim, że mimo wielu trudności i sprzeciwów władz miejskich, uzyskano zgodę na budowę nowej posesji. Był jeszcze stan wojenny. Pozwolenia wydawali dyrektorzy urzędów nie znający się na przepisach itp. Zgodnie z nimi nie wolno było budować nic w odległości 100 metrów od tafli jeziora. My mamy dom 30 metrów od jeziora, a ludzie pytają: Kto Wam wydał zezwolenie? Nasz Pan dyrektor zachwycony lokalizacją natchnął nas na budowę nowego domu. Otrzymaliśmy projekt budynku, który zaspokajał wszystkie potrzeby i oczekiwania, mieścił bowiem wszystko, co potrzebne do życia w chrześcijańskim ośrodku: sypialnie, pomieszczenia gospodarcze, łazienki, sale wykładowe itp.

Pan prowadził nas w każdym szczególe, a Duch Święty działał pośród wielu osób z młodzieży z różnych zborów i kościołów. Zmienia się pejzaż Oćwieki. W lipcu 1983 roku postawiliśmy wspólnym wysiłkiem trzy domki kampingowe i wkrótce rozpoczęliśmy budowę wspomnianego nowego domu. Głównym budowniczym był młody brat Tadeusz Matlak z Żywca, wkrótce do pomocy dołączyli Bogdan Mielcarek i Benek Miarka. Nadzór za darmo poprowadził brat Tadeusz Trzop. Skarbnikiem był brat Tadeusz Dębosz. Ośrodek nasz stał się jednym wielkim placem budowy błogosławionej przez Pana. Jesteśmy pewni Bożego kierownictwa, ponieważ każdego dnia Pan posyła nam dowody swej opieki, np. okres komunistyczny cechowały braki materiałów budowlanych, ale Pan otwierał drzwi do ludzi i urzędów. Materiały budowlane otrzymaliśmy bez większych trudności właśnie wtedy, kiedy były nam najbardziej potrzebne. Budowa trwała kilka lat i każdego roku coś udoskonalaliśmy. Nasz dom był najładniejszy w okolicach. Z różnych miejsc przyjeżdżali młodzi ludzie, by wziąć udział w obozach. Byli ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Finlandii, Norwegii, a nawet z Australii. Do dzisiaj nawróciło się ponad tysiąc ludzi w naszym Ośrodku. Wielu wspaniałych ludzi już odeszło do wieczności, ale pozostały wspomnienia i świadectwa. Dziękujemy za to naszemu Panu. Jeśli przeczytałeś tę historię, to pomyśl, co ty chcesz zrobić. Modlić się o dalszą pracę, wesprzeć finansowo, zasponsorować biedne dziecko czy młodzieńca. A może skorzystać z jakiejś formy obozów (informacje o tegorocznych obozach). Obozy są dla dzieci, młodzieży, rodzinne i seniorów.

Jan Tomczyk

 

Na stronie Kazania/Wykłady (w bocznym menu) znajduje się archiwum kazań wygłoszonych w naszym zborze. W tej chwili zawiera już ponad ćwierć tysiąca pozycji.

Ostatnia aktualizacja:

  • 3 listopada 2018 r. zostało dodanych 6 kazań wygłoszonych w marcu, wrześniu i październiku 2018 r.

 

Aktualizacja galerii zdjęć

29.12.2018 r. do Galerii zdjęć (dostępnej w menu górnym) dodanych zostało 16 zdjęć z wydarzeń w naszym zborze w grudniu 2018 r.

Udostępnij artykuł na FB

„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” (Rz 10,17)

Pliki audioPoniższe pliki mają postać MP3 (kilka w formacie WMA) i ich odtworzenie jest możliwe przy użyciu standardowych narzędzi systemu operacyjnego (np. Windows Media Player w przypadku systemu Windows). Wszystkie kazania i wykłady wygłoszone zostały w bydgoskim zborze.

Kazania od połowy marca do czerwca 2020 r. dostępne są w formie video na naszej stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/kech.bydgoszcz/videos/?ref=page_internal

Data Mówca Długość Rozm. pliku Pobieranie Uwagi
2020-03-08 Sebastian Kalinowski 48:09 ~17 MB pobierz kazanie  
2020-03-01 Daniel Perlikowski 51:45 ~19 MB pobierz kazanie  
2020-02-23 Ryszard Moryksiewicz 47:59 ~17 MB pobierz kazanie  
2020-02-09 Karol Czarnowski 62:24 ~23 MB pobierz kazanie  
2020-02-02 Daniel Perlikowski 34:36 ~15 MB pobierz kazanie  
2020-01-26 Andrzej Wiśniewski 32:19 ~14 MB pobierz kazanie  
2020-01-19 Leszek Kowalik 48:56 ~18 MB pobierz kazanie  
2020-01-12 Piotr Borkowski 45:11 ~16 MB pobierz kazanie  
2020-01-05 Sebastian Kalinowski 54:09 ~19 MB pobierz kazanie (t.: „Mędrcy ze Wschodu”)
2019-12-29 Szymon Matusiak 48:04 ~17 MB pobierz kazanie  
2018-10-14 Zbigniew Klimas   ~19 MB pobierz kazanie  
2018-10-07 Piotr Borkowski   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-09-23 Zdzisław Józefowicz   ~20 MB pobierz kazanie (t.: „Cztery słowa, 1 Kor 16,13-14”)
2018-09-16 Cezary Komisarz   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-09-09 Krzysztof Rutkowski   ~19 MB pobierz kazanie  
2018-09-02 Krzysztof Rutkowski   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-08-26 Sebastian Kalinowski   ~16 MB pobierz kazanie  
2018-08-19 Sławomir Rutkowski   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-08-12 Daniel Cichocki   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-08-05 Jan Tomczyk   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-07-29 Krzysztof Rutkowski   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-07-22 Zdzisław Józefowicz   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-07-15 Sławomir Rutkowski   ~17 MB pobierz kazanie  
2018-07-08 Tomasz Chyłka   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-06-24 Dariusz Perlikowski   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-06-17 Czesław Bassara   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-06-10 Sławomir Rutkowski   ~17 MB pobierz kazanie  
2018-06-03 Sebastian Kalinowski   ~14 MB pobierz kazanie  
2018-05-20 Jan Tomczyk   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-05-13 Zdzisław Józefowicz   ~17 MB pobierz kazanie  
2018-05-06 Daniel Modnicki   ~13 MB pobierz kazanie  
2018-04-29 Sebastian Kalinowski   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-04-22 Zbigniew Klimas   ~17 MB pobierz kazanie  
2018-04-15 Daniel Cichocki   ~13 MB pobierz kazanie  
2018-04-08 Zdzisław Józefowicz   ~19 MB pobierz kazanie  
2018-04-01 Jan Tomczyk   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-03-25 Daniel Modnicki   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-03-18 Zbigniew Klimas   ~21 MB pobierz kazanie  
2018-03-11 Daniel Modnicki   ~15 MB pobierz kazanie  
2018-03-04 Daniel Cichocki   ~19 MB pobierz kazanie  
2018-02-25 Zbigniew Klimas   ~22 MB pobierz kazanie  
2018-02-18 Daniel Modnicki   ~20 MB pobierz kazanie  
2018-02-11 Jan Tomczyk   ~10 MB pobierz kazanie  
2018-01-28 Piotr Borkowski   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-01-21 Zbigniew Klimas   ~13 MB pobierz kazanie  
2018-01-14 Daniel Modnicki   ~18 MB pobierz kazanie  
2018-01-07 Daniel Cichocki   ~16 MB pobierz kazanie  
2017-12-31 Jan Tomczyk   ~14 MB pobierz kazanie  
2017-12-25 Jan Tomczyk   ~21 MB pobierz kazanie  
2017-12-24 Daniel Cichocki   ~16 MB pobierz kazanie  
2017-12-17 Daniel Modnicki   ~6 MB pobierz kazanie  
2017-12-10 Jan Tomczyk   ~21 MB pobierz kazanie  
2017-12-03 Piotr Borkowski   ~18 MB pobierz kazanie (t.: „Mądrość”)
2017-11-26 Daniel Cichocki   ~22 MB pobierz kazanie  
2017-11-19 Piotr Borkowski   ~16 MB  pobierz kazanie  
2017-11-12 Zbigniew Klimas   ~22 MB  pobierz kazanie  
2017-11-05 Daniel Modnicki   ~12 MB  pobierz kazanie  
2017-10-29 Daniel Cichocki   ~25 MB  pobierz kazanie  
2017-10-22 Jan Tomczyk   ~18 MB  pobierz kazanie  
2017-09-10 Piotr Borkowski   ~14 MB  pobierz kazanie  
2017-07-16 Brad Janiszewski   ~14 MB  pobierz kazanie  
2017-07-09 Sebastian Kalinowski   ~16 MB  pobierz kazanie  
2017-06-18 Daniel Modnicki   ~15 MB  pobierz kazanie  
2017-06-11 Daniel Modnicki   ~12 MB  pobierz kazanie  
2017-06-04 Sebastian Kalinowski   ~17 MB  pobierz kazanie  
2017-05-28 Jan Tomczyk   ~25 MB  pobierz kazanie  
2017-05-21 Zbigniew Klimas   ~19 MB  pobierz kazanie  
2017-05-07 Jan Tomczyk   ~19 MB  pobierz kazanie  
2017-04-30 Zbigniew Klimas   ~18 MB  pobierz kazanie  
2017-04-23 Arthur Cornell   ~19 MB  pobierz kazanie  
2017-04-16 Jarosław Celebański   ~13 MB  pobierz kazanie  
2017-04-14 Sebastian Kalinowski   ~12 MB  pobierz kazanie  
2017-04-09 Czesław Bassara   ~13 MB  pobierz kazanie  
2017-04-08 Czesław Bassara   ~23 MB  pobierz kazanie  
2017-04-02 Daniel Modnicki   ~24 MB  pobierz kazanie  
2017-03-26 Zbigniew Klimas   ~20 MB  pobierz kazanie  
2017-03-19 Daniel Modnicki   ~19 MB  pobierz kazanie  
2017-03-05 Piotr Borkowski   ~20 MB  pobierz kazanie  
2017-02-26 Daniel Cichocki   ~20 MB  pobierz kazanie  
2017-02-19 Daniel Modnicki   ~15 MB  pobierz kazanie  
2017-02-12 Jan Tomczyk   ~19 MB  pobierz kazanie  
2017-02-05 Sebastian Kalinowski   ~16 MB  pobierz kazanie  
2017-01-22 Zbigniew Klimas   ~16 MB  pobierz kazanie  
2017-01-15 Daniel Cichocki   ~25 MB  pobierz kazanie  
2017-01-08 Daniel Modnicki   ~12 MB  pobierz kazanie  
2016-12-25 Daniel Cichocki   ~16 MB  pobierz kazanie  
2016-12-04 Jan Tomczyk   ~19 MB  pobierz kazanie  
2016-11-27 Henryk Dedo   ~12 MB  pobierz kazanie  
2016-11-20 Piotr Borkowski   ~18 MB  pobierz kazanie  
2016-11-13 Daniel Modnicki   ~22 MB  pobierz kazanie  
2016-11-06 Anna Gierej   ~8 MB  pobierz świadectwo  
2016-11-06 Jan Tomczyk   ~13 MB  pobierz kazanie  
2016-10-30 Zbigniew Klimas   ~23 MB  pobierz kazanie  
2016-10-23 Jan Tomczyk   ~18 MB  pobierz kazanie  
2016-10-16 David Saunders   ~11 MB  pobierz kazanie  
2016-10-15 David Saunders   ~16 MB  pobierz kazanie  
2016-10-09 Daniel Modnicki   ~23 MB  pobierz kazanie  
2016-10-02 Daniel Cichocki   ~16 MB  pobierz kazanie  
2016-09-25 Jan Tomczyk   ~22 MB  pobierz kazanie  
2016-09-11 Daniel Cichocki   ~18 MB  pobierz kazanie  
2016-09-04 Józef West 70:37 ~28 MB pobierz kazanie  
2016-08-28 Daniel Cichocki 53:13 ~21 MB pobierz kazanie  
2016-08-14 Daniel Cichocki 61:51 ~24 MB pobierz kazanie  
2016-08-07 Henryk Zyzik 73:03 ~29 MB pobierz kazanie  
2016-07-31 Zbigniew Klimas 51:34 ~21 MB pobierz kazanie  
2016-07-17 Sebastian Kalinowski 40:12 ~17 MB pobierz kazanie  
2016-07-10 Jan Tomczyk 48:39 ~20 MB pobierz kazanie  
2016-07-03 Fana Timoti 42:07 ~17 MB pobierz kazanie  
2016-06-26 Zbigniew Klimas 58:50 ~24 MB pobierz kazanie  
2016-06-19 Daniel Cichocki 40:44 ~16 MB pobierz kazanie  
2016-06-12 Daniel Modnicki 52:37 ~22 MB pobierz kazanie  
2016-06-05 Daniel Modnicki 44:56 ~19 MB pobierz kazanie  
2016-05-22 Daniel Cichocki 46:17 ~19 MB pobierz kazanie  
2016-05-15 Zbigniew Klimas 47:40 ~19 MB pobierz kazanie  
2016-05-08 Joseph West 46:50 ~19 MB pobierz kazanie  
2016-05-01 Daniel Cichocki 46:17 ~18 MB pobierz kazanie  
2015-02-08 Daniel Modnicki 43:44 ~16 MB pobierz kazanie (t.: „Właściwości wiary”)
2015-02-01 Daniel Cichocki 45:54 ~18 MB pobierz kazanie (t.: „Pan Jezus jest skałą...”)
2015-01-11 Daniel Cichocki 59:09 ~21 MB pobierz kazanie (t.: „Przeciwstawcie się diabłu - cz. II”)
2015-01-04 Jan Tomczyk 45:21 ~16 MB pobierz kazanie  
2014-12-28 Samuel Skrzypkowski 30:46 ~11 MB pobierz kazanie  
2014-12-21 Daniel Cichocki 46:13 ~17 MB pobierz kazanie  
2014-12-14 Jan Tomczyk 13:20 ~5 MB pobierz kazanie (świadectwo z historii zboru)
2014-12-14 Daniel Modnicki 41:36 ~15 MB pobierz kazanie  
2014-12-07 Jan Tomczyk 47:15 ~17 MB pobierz kazanie  
2014-10-26 Piotr Karel 51:52 ~19 MB pobierz kazanie  
2014-03-09 Daniel Modnicki 28:40 ~10 MB pobierz kazanie  
2014-03-02 Sławomir Foks 37:07 ~13 MB pobierz kazanie  
2014-02-23 Stanisław Sylwestrowicz 72:04 ~26 MB pobierz kazanie  
2014-02-16 Jan Tomczyk 47:06 ~17 MB pobierz kazanie (t. „Niezakłócona miłość... Boża”)
2014-02-09 Daniel Modnicki 39:04 ~14 MB pobierz kazanie  
2014-01-26 Jan Tomczyk 30:38 ~11 MB pobierz kazanie  
2014-01-26 Wiesław Kamyszek 25:43 ~9 MB pobierz kazanie  
2014-01-12 Daniel Modnicki 62:34 ~22 MB pobierz kazanie  
2014-01-05 Daniel Cichocki 50:48 ~18 MB pobierz kazanie  
2013-12-29 Tomasz Chyłka 71:55 ~26 MB pobierz kazanie  
2013-12-22 Daniel Cichocki 44:35 ~16 MB pobierz kazanie  
2013-12-15 Jan Tomczyk 57:54 ~21 MB pobierz kazanie  
2013-12-08 Daniel Modnicki 41:48 ~15 MB pobierz kazanie  
2013-11-24 Jan Tomczyk 59:11 ~21 MB pobierz kazanie  
2013-11-17 Daniel Modnicki 51:21 ~18 MB pobierz kazanie  
2013-11-10 Daniel Cichocki 55:45 ~20 MB pobierz kazanie  
2013-11-03 Jan Tomczyk 48:03 ~17 MB pobierz kazanie  
2013-10-06 Daniel Cichocki 65:33 ~24 MB pobierz kazanie  
2013-09-08 Allen Buchanek 61:04 ~22 MB pobierz kazanie (świadectwo)
2013-08-25 Jan Tomczyk 45:02 ~16 MB pobierz kazanie  
2013-08-11 Russel Brown 39:09 ~14 MB pobierz kazanie  
2013-03-17 Daniel Cichocki 64:02 ~23 MB pobierz kazanie  
2013-03-10 Andrzej Seweryn 34:01 ~12 MB pobierz kazanie  
2013-03-03 Jan Tomczyk 42:03 ~15 MB pobierz kazanie  
2013-01-01 Daniel Cichocki 46:16 ~17 MB pobierz kazanie  
2012-11-25 Daniel Modnicki 31:54 ~11 MB pobierz kazanie (t. „Wieża Babel”)
2012-11-18 Jackie Hughes 33:54 ~12 MB pobierz kazanie  
2012-11-11 Wiesław Kamyszek 22:27 ~8 MB pobierz kazanie (t. „Niesienie krzyża”)
2012-11-04 Jan Tomczyk 56:36 ~20 MB pobierz kazanie  
2012-10-28 Daniel Cichocki 60:07 ~22 MB pobierz kazanie  
2012-10-14 David Saunders 39:36 ~14 MB pobierz kazanie  
2012-10-13 David Saunders 30:20 ~11 MB pobierz kazanie  
2012-10-07 Piotr Dymkowski 45:03 ~16 MB pobierz kazanie  
2012-09-30 Daniel Modnicki 31:06 ~11 MB pobierz kazanie  
2012-09-23 Jan Tomczyk 50:16 ~18 MB pobierz kazanie  
2012-09-09 Jan Tomczyk 56:09 ~20 MB pobierz kazanie  
2012-08-26 Jan Tomczyk 34:14 ~12 MB pobierz kazanie  
2012-08-17 Maciej Tomaszczyk 33:36 ~12 MB pobierz kazanie  
2012-08-05 Jarosław Siech 15:45 ~6 MB pobierz kazanie  
2012-07-29 Dariusz Perlikowski 25:27 ~9 MB pobierz kazanie  
2012-07-22 Daniel Cichocki 54:32 ~20 MB pobierz kazanie  
2012-07-15 Jan Tomczyk 47:34 ~17 MB pobierz kazanie  
2012-07-08 Emil Białecki 31:03 ~11 MB pobierz kazanie  
2012-07-01 Jan Tomczyk 43:30 ~16 MB pobierz kazanie  
2012-05-13 Daniel Modnicki 37:17 ~13 MB pobierz kazanie  
2012-05-06 Tomasz Chyłka 51:55 ~19 MB pobierz kazanie (t.: „Zazdrość”)
2012-04-06 Daniel Modnicki 31:09 ~11 MB pobierz kazanie  
2012-04-01 Henryk Dedo 62:07 ~22 MB pobierz kazanie (t. Miłość, seks, trwałe relacje)
2012-03-25 Daniel Cichocki 45:23 ~16 MB pobierz kazanie  
2012-03-18 Dariusz Perlikowski 57:10 ~20 MB pobierz kazanie  
2012-03-11 Henryk Skrzypkowski 50:59 ~18 MB pobierz kazanie (t.: „Rola rodziny”)
2012-03-04 Jan Tomczyk 44:21 ~16 MB pobierz kazanie  
2012-02-26 Daniel Cichocki 61:52 ~22 MB pobierz kazanie  
2012-02-19 Jarosław Siech 25:16 ~9 MB pobierz kazanie  
2012-02-19 Emanuel Krzyżanowski 19:15 ~7 MB pobierz kazanie  
2012-02-12 Daniel Modnicki 39:00 ~14 MB pobierz kazanie  
2012-02-05 Jan Tomczyk 43:52 ~16 MB pobierz kazanie  
2012-01-29 Daniel Modnicki 50:31 ~18 MB pobierz kazanie (t.: „Powołanie Mojżesza”)
2012-01-22 Daniel Cichocki 48:03 ~17 MB pobierz kazanie  
2012-01-15 John Birnie 32:28 ~12 MB pobierz kazanie  
2011-12-18 Daniel Modnicki 29:29 ~11 MB pobierz kazanie  
2011-12-11 David Poysti 65:06 ~23 MB pobierz kazanie  
2011-11-27 Mirosław Kunt 46:52 ~17 MB pobierz kazanie (świadectwo z kazaniem)
2011-11-20 Piotr Dymkowski 48:21 ~17 MB pobierz kazanie  
2011-11-13 Jan Tomczyk 47:04 ~17 MB pobierz kazanie  
2011-11-06 Daniel Cichocki 20:06 ~7 MB pobierz kazanie  
2011-10-30 Jan Tomczyk 48:05 ~17 MB pobierz kazanie  
2011-10-23 Jackie Hughes 44:49 ~16 MB pobierz kazanie  
2011-10-16 Daniel Modnicki 36:22 ~13 MB pobierz kazanie  
2011-10-09 Krzysztof Łodyga 19:34 ~7 MB pobierz kazanie  
2011-10-02 Daniel Cichocki 40:55 ~15 MB pobierz kazanie  
2011-09-25 David Saunders 42:19 ~15 MB pobierz kazanie  
2011-09-24 David Saunders 50:38 ~18 MB pobierz kazanie  
2011-09-11 Jan Tomczyk 38:05 ~14 MB pobierz kazanie (t.: „Służba ducha”)
2011-09-04 Daniel Cichocki 34:22 ~12 MB pobierz kazanie  
2011-07-31 Jan Tomczyk 40:23 ~15 MB pobierz kazanie  
2011-07-24 Jan Tomczyk 49:59 ~18 MB pobierz kazanie  
2011-05-15 Tomasz Chyłka 67:47 ~24 MB pobierz kazanie (t.: „Depresja Eliasza”)
2011-05-08 Henryk Dedo 48:57 ~18 MB pobierz kazanie  
2011-05-01 Krzysztof Łodyga 26:10 ~9 MB pobierz kazanie  
2011-04-10 Mariusz Socha 43:47 ~16 MB pobierz kazanie  
2011-03-27 Jan Tomczyk 44:55 ~16 MB pobierz kazanie  
2011-02-27 Daniel Cichocki 43:20 ~16 MB pobierz kazanie  
2011-02-20 Daniel Modnicki 34:48 ~13 MB pobierz kazanie  
2011-01-30 Krzysztof Łodyga 25:43 ~9 MB pobierz kazanie  
2011-01-30 Wiesław Kamyszek 27:05 ~10 MB pobierz kazanie  
2011-01-23 Daniel Modnicki 29:37 ~11 MB pobierz kazanie  
2011-01-09 John Birnie 41:51 ~15 MB pobierz kazanie  
2011-01-02 Daniel Cichocki 40:35 ~15 MB pobierz kazanie  
2010-12-19 Daniel Modnicki 29:43 ~11 MB pobierz kazanie  
2010-12-12 Jan Tomczyk 17:56 ~6 MB pobierz kazanie  
2010-11-28 Daniel Modnicki 33:22 ~12 MB pobierz kazanie (t.: „Józef” część 2)
2010-11-21 Jackie Hughes 34:13 ~12 MB pobierz kazanie  
2010-11-20 Jackie Hughes 38:44 ~14 MB pobierz kazanie  
2010-11-14 Krzysztof Łodyga 27:38 ~10 MB pobierz kazanie  
2010-11-07 Daniel Cichocki 30:41 ~11 MB pobierz kazanie  
2010-10-17 Jan Tomczyk 48:20 ~17 MB pobierz kazanie  
2010-10-10 David Saunders 55:17 ~20 MB pobierz kazanie  
2010-10-03 Daniel Modnicki 36:46 ~13 MB pobierz kazanie (t.: „Józef” część 1)
2010-09-26 Daniel Cichocki 62:51 ~22 MB pobierz kazanie  
2010-09-19 Harvey Martin 41:33 ~15 MB pobierz kazanie  
2010-09-12 Sławomir Foks 30:19 ~11 MB pobierz kazanie  
2010-09-05 Jan Tomczyk 27:51 ~10 MB pobierz kazanie  
2010-08-29 Krzysztof Łodyga 32:09 ~11 MB pobierz kazanie  
2010-08-22 Jan Tomczyk 52:00 ~19 MB pobierz kazanie  
2010-08-15 Jan Tomczyk 52:34 ~19 MB pobierz kazanie  
2010-08-01 Jan Tomczyk 53:49 ~20 MB pobierz kazanie (t.: „Zachęta”)
2010-07-11 Rusel Brown 55:33 ~20 MB pobierz kazanie  
2010-07-04 Jan Tomczyk 26:42 ~10 MB pobierz kazanie  
2010-06-27 Daniel Cichocki 55:09 ~20 MB pobierz kazanie  
2010-06-13 Czesław Bassara 47:42 ~17 MB pobierz kazanie  
2010-06-06 Krzysztof Łodyga 32:53 ~12 MB pobierz kazanie  
2010-05-30 Dariusz Perlikowski 43:43 ~16 MB pobierz kazanie  
2010-05-23 Daniel Cichocki 52:13 ~19 MB pobierz kazanie  
2010-04-25 Jan Tomczyk 31:23 ~11 MB pobierz kazanie  
2010-04-18 Leszek Dziadkowiec 30:44 ~11 MB pobierz kazanie (t.: „Błogosławiona frustracja”)
2010-04-11 Krzysztof Kolt 56:35 ~20 MB pobierz kazanie  
2010-04-04 Jan Tomczyk 52:28 ~19 MB pobierz kazanie  
2010-04-02 Daniel Cichocki 44:38 ~16 MB pobierz kazanie  
2010-03-28 Gideon Jacob 52:49 ~19 MB pobierz kazanie  
2010-03-21 Daniel Modnicki 35:16 ~13 MB pobierz kazanie  
2010-03-14 Krzysztof Łodyga 40:32 ~15 MB pobierz kazanie (t.: „Wymiary bałwochwalstwa”)
2010-03-07 Jan Tomczyk 44:30 ~16 MB pobierz kazanie  
2010-02-28 Dariusz Perlikowski 50:34 ~16 MB pobierz kazanie  
2010-02-21 Leszek Dziadkowiec 32:59 ~12 MB pobierz kazanie  
2010-02-14 Marcin Garbulski 43:53 ~16 MB pobierz kazanie kazanie ze świadectwem
2010-02-07 Jan Tomczyk 55:25 ~16 MB pobierz kazanie  
2010-01-31 Zbigniew Modnicki 31:37 ~11 MB pobierz kazanie  
2009-12-25 Jan Tomczyk 54:50 ~7 MB pobierz kazanie (t.: „Kim była Maria”)
Konferencja pt. „Czy Kościół odpowiada za naród żydowski?” (więcej o konferencji)
2009-10-18 Jacek Szeliga 38:45 ~14 MB pobierz wykład część 2/2 (t.: historia Izraela)
2009-10-18 Kazimierz Barczuk 69:33 ~25 MB pobierz wykład część 6/6
2009-10-17 Kazimierz Barczuk 48:24 ~17 MB pobierz wykład część 5/6
2009-10-17 Kazimierz Barczuk 42:15 ~15 MB pobierz wykład część 4/6
2009-10-17 Kazimierz Barczuk 29:06 ~10 MB pobierz wykład część 3/6
2009-10-17 Kazimierz Barczuk 34:51 ~12 MB pobierz wykład część 2/6
2009-10-17 Kazimierz Barczuk 12:24 ~5 MB pobierz wykład część 1/6
2009-10-17 Jacek Szeliga 34:31 ~12 MB pobierz wykład część 1/2 (t.: historia Izraela)
Konferencja pt. „Wiedza – wobec presji nauki i prześladowań”
2009-05-23 Józef Kajfosz 53:25 ~25 MB pobierz wykład część 1/2 (t.: nauka)
2009-05-23 Józef Kajfosz 52:58 ~25 MB pobierz wykład część 2/2 (t.: nauka)
2009-05-23 Maciej Wilkosz 70:49 ~34 MB pobierz wykład część 1/2 (t.: prześladowania)
2009-05-23 Maciej Wilkosz 55:30 ~26 MB pobierz wykład część 2/2 (t.: prześladowania)