Nabożeństwo | Studium biblijne | Szkółka niedzielna | Spotkania młodzieżowe | Spotkanie siostrzane | Spotkanie braterskie | Grupy domowe | Dyżur duszpasterski pastora

 

Nabożeństwo

Niedziela, godz. 10:00
Szczegółowe informacje o nabożeństwach znajdują się na stronie głównej lub w sekcji Wydarzenia.

Po każdym niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich obecnych do sali kominkowej (w podziemnej części budynku) lub małej sali naprzeciwko głównej na nieformalne rozmowy i dyskusje przy kawie i herbacie.

 

Studium biblijne

Czwartek, godz. 18:00

Spotkania mają miejsce w małej salce w budynku zboru. 

 

Szkółka niedzielna i opieka nad dziećmi

W czasie niedzielnych nabożeństw rodzice z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat mogą przejść do „Dziupli Malucha” – pokoju zabaw na I piętrze, gdzie można wysłuchać przebiegu nabożeństwa przez głośnik.

Dodatkowo dzieci w wieku 5-6 lat mają krótką (15 minutową) lekcję biblijną w pokoju pastorskim, po której odprowadzane są do „Dziupli malucha” na I piętrze. 
Prosimy przyprowadzić dzieci po uwielbieniu w kaplicy (ok. godz. 10:30).

Starsze dzieci (klasy I-VII szkoły podstawowej) w każdą niedzielę, po pierwszej części nabożeństwa, wypełnionej uwielbieniem poprzez śpiew (około godz. 10:30), przechodzą do sali naprzeciwko kaplicy, skąd jedna grupa (klasy I-IV) przechodzi do budynku obok, a druga (klasy V-VII) zostaje.

W sprawie pytań i informacji odnośnie szkółek prosimy kontaktować się z Leszkiem Kowalikiem, kom. 722-792-397 i Katarzyną Bronsart, kom. 691-164-608;

Ponadto raz w miesiącu w ciągu roku szkolnego odbywają się spotkania dla dzieci z cyklu „Owcza Paka”. Najbliższe: termin zostanie dopiero ustalony (chęć uczestnictwa dziecka prosimy zgłosić wcześniej Grażynie Jastrzębskiej)

 

Spotkania młodzieżowe

Spotkanie młodzieżowe – spotkania dla młodzieży i studentów według bieżących ustaleń w podziemiach budynku zboru; w programie każdego spotkania, wspólne śpiewanie, wykłady ze słowa Bożego, zabawy integracyjne, czas rozmów i nawiązywania relacji; kontakt: Leszek Kowalik, kom. 722-792-397 oraz Monika Wojciechowska, kom. 723-346-624;

Spotkania studenckie – co dwa tygodnie w środę o godz. 19:00 u Darii i Filipa Harasimów, kom. 500-089-591 (zawieszone).

 

Spotkanie siostrzane

Najbliższe spotkanie siostrzane: 15.06.2019 r. o godz. 17:00.

 

Spotkanie braterskie

Najbliższe spotkanie braterskie: 14.06.2019 r. o godz. 18:00.

 

Grupy domowe

  • I grupa - Fordon - liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
  • II grupa - Szwederowo - liderzy: Marek Hypszer i Krzysztof Roszak,
  • III grupa - Czyżkówko - liderzy: Leszek Kowalik i Andrzej Wiśniewski,
  • IV grupa - os. Leśne - lider: Andrzej Lipiński

Spotkania grup będą odbywać się co dwa tygodnie. Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup.

 

Dyżur duszpasterski pastora

Najbliższy dyżur: 13.04.2019 r. w godz. 16:00-18:00.