Nabożeństwa

Niedziela, godz. 10:00
Szczegółowe informacje o nabożeństwach znajdują się na stronie głównej lub w sekcji Wydarzenia.

Po każdym niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich obecnych do sali kominkowej (w podziemnej części budynku) na nieformalne rozmowy i dyskusje przy kawie i herbacie.

Czwartek, godz. 18:00

Spotkania mają miejsce w małej salce w budynku zboru. 

 

Szkółka niedzielna i opieka nad dziećmi

W czasie niedzielnych nabożeństw rodzice z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat mogą przejść do „Dziupli Malucha” – pokoju zabaw na I piętrze, gdzie można wysłuchać przebiegu nabożeństwa przez głośnik.

Dodatkowo dzieci w wieku 5-6 lat mają krótką (15 minutową) lekcję biblijną w pokoju pastorskim, po której odprowadzane są do „Dziupli malucha” na I piętrze. 
Prosimy przyprowadzić dzieci po uwielbieniu w kaplicy (ok. godz. 10:30).

Starsze dzieci (klasy I-VII szkoły podstawowej) w każdą niedzielę, po pierwszej części nabożeństwa, wypełnionej uwielbieniem poprzez śpiew (około godz. 10:30), przechodzą do sali naprzeciwko kaplicy, skąd jedna grupa (klasy I-III) przechodzi do budynku obok, a druga (klasy IV-VII) zostaje.

Osobą odpowiedzialną za punkt katechetyczny w naszym zborze jest s. Dorota Kopczyńska. Do niej prosimy kierować wszelkie pytania.

 

Spotkania młodzieżowe

Spotkanie młodzieżowe – co drugi piątek, godz. 18:00, informacje można uzyskać u Moniki Wojciechowskiej (tel. 723-346-624), najbliższe: 17 listopada br., 1 grudnia br., 15 grudnia br.;

Klub „Underground” – czynny w każdy piątek w godz. 17:00 – 21:00 (z przerwą na spotkanie młodzieżowe od godz. 18:00 do jego zakończenia) oraz w każdą niedzielę po nabożeństwie.

Spotkania studenckie – co dwa tygodnie w środę o godz. 19:00 u Darii i Filipa Harasimów, kom. 500-089-591.

 

Spotkania siostrzane

W najbliższym czasie nie są planowane spotkania tego typu.

 

Spotkania braterskie

W najbliższym czasie nie są planowane spotkania tego typu.