Objawienie (Apokalipsa) św. Jana rozdz. 8, 9, 11, 16

Sądy trąb
(odniesienie
w Obj)
Obiekty dotknięte sądem Sądy czasz
(odniesienie
w Obj)
Obiekty dotknięte sądem
1 trąba
(8,7)
ziemia
(1/3 roślin pożar)
1 czasza
(16,2)
ziemia
(wrzody)
2 trąba
(8,8.9)
morze
(1/3 śmierć istot)
2 czasza
(16,3)
morze
(śmierć wszystkich istot)
3 trąba
(8,10.11)
rzeki, wody
(1/3 piołun)
3 czasza
(16,4)
rzeki, wody
(wszystko zamienione w krew)
4 trąba
(8,12)
słońce, księżyc, gwiazdy
(1/3 zaćmienie)
4 czasza
(16,8.9)
słońce
(moc palenia żarem)
5 trąba
(9,12)
upadła gwiazda
(szarańcza niszcząca ludzi)
5 czasza
(16,10.11)
tron bestii
(królestwo bestii w ciemnościach)
6 trąba
(9,13-15)
4 aniołów nad rzeką Eufrat
(1/3 ludzkości zniszczona)
6 czasza
(16,12-14)
rzeka Eufrat
(wysycha – droga do wojny)
7  trąba (11,15) Chrystus obejmuje władzę (panowanie)
(błyskawice, grzmoty, trzęsienie ziemi, grad)
7 czasza
(16,17-21)
powietrze
(błyskawice, grzmoty, trzęsienie ziemi, wielki grad)

 

Artykuł najlepiej oglądać na całej szerokości ekranu. Jeśli wyświetla się tylko w jednej kolumnie, kliknij tutaj.

Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa) 2,5-3,24 -> UPADEK CZŁOWIEKA 

 

1. 2,5-17 -> NARRACJA   – Bóg jako jedyny aktor; mężczyzna obecny, ale bierny
2. 2,18-25  -> NARRACJA   – Bóg jako główny aktor; mężczyzna odgrywa małą rolę; kobieta i wąż są bierni 
3. 3,1-5 -> DIALOG – Wąż i kobieta
4. 3,6-8 -> NARRACJA   – Mężczyzna i kobieta
5. 3,9-13  -> DIALOG  – Bóg, mężczyzna i kobieta
6. 3,14-21  -> NARRACJA   – Bóg jako główny aktor; mężczyzna odgrywa małą rolę; kobieta i wąż są bierni
7. 3,22-24 -> NARRACJA   – Bóg jako jedyny aktor; mężczyzna pozostaje bierny

 

SCENA (1) ODPOWIADA (7) }  
SCENA (2) ODPOWIADA (6) } W CENTRUM JEST SCENA (4) – OPOWIADA O SAMYM UPADKU
SCENA (3) ODPOWIADA (5) }  

 

Artykuł najlepiej oglądać na całej szerokości ekranu. Jeśli wyświetla się tylko w jednej kolumnie, kliknij tutaj.

I. Schemat eschatologiczny – prosty

Schemat eschatologiczny – prosty

II. Schemat eschatologiczny – pełny

Schemat eschatologiczny – pełny

Dokument do pobrania tutaj (99 stron, ~6,4 MB, format PDF, do otwarcia wymaga Adobe Readera, Microsoft Edge'a lub innej przeglądarki tego formatu).

Prezentowana tu metoda nosi nazwę metody Västeras'a (od miasta, w którym ją opracowano). Nadaje się zarówno do indywidualnego studium, jak i do studium grupowego.

Polega na notowaniu swojej relacji wobec czytanego fragmentu za pomocą trzech znaków: pytajnika (?), wykrzyknika (!) i strzałki ().

1) Zrób na marginesie pytajnik, jeżeli czegoś nie rozumiesz;
2) wykrzyknik, jeżeli dane miejsce przynosi ci szczególne oświecenie (odkryłeś w nim nową dla siebie prawdę, której sobie dotychczas nie uświadamiałeś lub uświadamiałeś ją sobie mgliście, albo też odkryłeś ją na nowo i uważasz ją za istotną);
3) strzałkę, jeżeli odbierasz dane słowo jako wezwanie, skierowane do Ciebie osobiście przez Pana.

Wykorzystanie metody Västeras'a w Namiocie Spotkania (osobistej modlitwie):

1) Zacznij od oczyszczenia i napełnienia Duchem Świętym:

 • Wyznaj Bogu wszystkie swoje grzechy;
 • Ufaj, że grzechy Bóg przebacza na podstawie wiary;
 • Wiarą przyjmij przebaczenie i podziękuj za nie;
 • Krótko poproś Boga, aby napełnił Cię Swoim Duchem;
 • Ufaj, że napełnienie Duchem Świętym jest (jak wszystko, czego Bóg udziela) darem łaski, przyjmowanym przez wiarę, a nie sprawą tego, co czujesz;
 • Ufaj, że Bóg napełnił Cię swoim Duchem. Podziękuj Mu za to.  

2) Wybierz fragment;
3) Przeczytaj fragment dwa razy. Podczas drugiego czytania zapisuj odpowiednie znaki, zgodnie z przedstawioną tu metodą.
4) Módl się:

 • Uwielbiaj Boga w każdej z odkrytych prawd i dziękuj Mu za nie;
 • proś Boga, aby Duch Święty umacniał Cię i prowadził we wszystkim, co odkryłeś;
 • spotkaj się z innym wierzącym i podziel się z nim tym, co odkryłeś i tym, czego nie rozumiesz. Jeśli jesteś członkiem małej grupy biblijnej, możesz to uczynić podczas spotkania tejże grupy. Jeśli nie, porozmawiaj z kimś w inny sposób lub chociaż koresponduj z jakimś wierzącym, wykorzystując pocztę elektroniczną. Dzielenie się z innymi wierzącymi jest Bożym sposobem na chrześcijański wzrost, który dokonuje się tylko w Ciele Jezusa, nigdy w samotności. 

Wykorzystanie metody Västeras'a w Studium Biblijnym:

 1. Spotkanie nie powinno trwać dłużej, niż 1,5 godziny.
 2. Rozpocznijcie punktualnie i nie czekajcie na spóźnialskich.
 3. Jeśli macie w zwyczaju pić kawę (herbatę) podczas spotkania, przygotujcie ją przed spotkaniem, aby studium rozpocząć punktualnie;
 4. Pamiętajcie, aby na spotkaniu nie zbaczać z tematu i nie omawiać rzeczy, które wykraczają poza temat spotkania.
 5. Podczas jednego spotkania powinien być rozważany cały rozdział danej księgi. Krótsze fragmenty nie sprzyjają widzeniu prawd w kontekście i powodują, że grupa zbytnio rozwodzi się nad szczegółami. 
 6. Plan spotkania:
 • 5 min: Modlitwa spontaniczna.
 • 15 min: Czas dzielenia.  W tym czasie niech każdy, kto chce, podzieli się tym, co przeżył w czasie ostatniego tygodnia, a także co odkrył i czego nie rozumie z tekstów, które rozważał podczas codziennych Namiotów Spotkań. Jeśli 15 minut okaże się za krótkim czasem, wróćcie do tego po spotkaniu.
 • 10 min: Każdy w ciszy czyta fragment metodą Västeras'a.
 • 15 min: Dzielenie się i dyskusja nad odkrytymi prawdami (!).
 • 15 min: Dzielenie się i dyskusja nad nad osobistymi wezwaniami ().
 • 25 min: Rozważanie niejasności (?). 
 • 5 min: Modlitwa spontaniczna. Koniec spotkania.
 • Po spotkaniu (dla chętnych, którzy jeszcze mają czas) można wrócić do rzeczy, których nie udało się omówić.