Prezentowana tu metoda nosi nazwę metody Västeras'a (od miasta, w którym ją opracowano). Nadaje się zarówno do indywidualnego studium, jak i do studium grupowego.

Polega na notowaniu swojej relacji wobec czytanego fragmentu za pomocą trzech znaków: pytajnika (?), wykrzyknika (!) i strzałki ().

1) Zrób na marginesie pytajnik, jeżeli czegoś nie rozumiesz;
2) wykrzyknik, jeżeli dane miejsce przynosi ci szczególne oświecenie (odkryłeś w nim nową dla siebie prawdę, której sobie dotychczas nie uświadamiałeś lub uświadamiałeś ją sobie mgliście, albo też odkryłeś ją na nowo i uważasz ją za istotną);
3) strzałkę, jeżeli odbierasz dane słowo jako wezwanie, skierowane do Ciebie osobiście przez Pana.

Wykorzystanie metody Västeras'a w Namiocie Spotkania (osobistej modlitwie):

1) Zacznij od oczyszczenia i napełnienia Duchem Świętym:

 • Wyznaj Bogu wszystkie swoje grzechy;
 • Ufaj, że grzechy Bóg przebacza na podstawie wiary;
 • Wiarą przyjmij przebaczenie i podziękuj za nie;
 • Krótko poproś Boga, aby napełnił Cię Swoim Duchem;
 • Ufaj, że napełnienie Duchem Świętym jest (jak wszystko, czego Bóg udziela) darem łaski, przyjmowanym przez wiarę, a nie sprawą tego, co czujesz;
 • Ufaj, że Bóg napełnił Cię swoim Duchem. Podziękuj Mu za to.  

2) Wybierz fragment;
3) Przeczytaj fragment dwa razy. Podczas drugiego czytania zapisuj odpowiednie znaki, zgodnie z przedstawioną tu metodą.
4) Módl się:

 • Uwielbiaj Boga w każdej z odkrytych prawd i dziękuj Mu za nie;
 • proś Boga, aby Duch Święty umacniał Cię i prowadził we wszystkim, co odkryłeś;
 • spotkaj się z innym wierzącym i podziel się z nim tym, co odkryłeś i tym, czego nie rozumiesz. Jeśli jesteś członkiem małej grupy biblijnej, możesz to uczynić podczas spotkania tejże grupy. Jeśli nie, porozmawiaj z kimś w inny sposób lub chociaż koresponduj z jakimś wierzącym, wykorzystując pocztę elektroniczną. Dzielenie się z innymi wierzącymi jest Bożym sposobem na chrześcijański wzrost, który dokonuje się tylko w Ciele Jezusa, nigdy w samotności. 

Wykorzystanie metody Västeras'a w Studium Biblijnym:

 1. Spotkanie nie powinno trwać dłużej, niż 1,5 godziny.
 2. Rozpocznijcie punktualnie i nie czekajcie na spóźnialskich.
 3. Jeśli macie w zwyczaju pić kawę (herbatę) podczas spotkania, przygotujcie ją przed spotkaniem, aby studium rozpocząć punktualnie;
 4. Pamiętajcie, aby na spotkaniu nie zbaczać z tematu i nie omawiać rzeczy, które wykraczają poza temat spotkania.
 5. Podczas jednego spotkania powinien być rozważany cały rozdział danej księgi. Krótsze fragmenty nie sprzyjają widzeniu prawd w kontekście i powodują, że grupa zbytnio rozwodzi się nad szczegółami. 
 6. Plan spotkania:
 • 5 min: Modlitwa spontaniczna.
 • 15 min: Czas dzielenia.  W tym czasie niech każdy, kto chce, podzieli się tym, co przeżył w czasie ostatniego tygodnia, a także co odkrył i czego nie rozumie z tekstów, które rozważał podczas codziennych Namiotów Spotkań. Jeśli 15 minut okaże się za krótkim czasem, wróćcie do tego po spotkaniu.
 • 10 min: Każdy w ciszy czyta fragment metodą Västeras'a.
 • 15 min: Dzielenie się i dyskusja nad odkrytymi prawdami (!).
 • 15 min: Dzielenie się i dyskusja nad nad osobistymi wezwaniami ().
 • 25 min: Rozważanie niejasności (?). 
 • 5 min: Modlitwa spontaniczna. Koniec spotkania.
 • Po spotkaniu (dla chętnych, którzy jeszcze mają czas) można wrócić do rzeczy, których nie udało się omówić.