Konspekt kazania Czesława Bassary wygłoszonego w zborze w Bydgoszczy 13 czerwca 2010 r.

„Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia zadrżała i zatrzęsła się.” (Ps 77,19)

W historii zbawienia trzęsienia ziemi towarzyszyły ważnym wydarzeniom. Postrzegano je jako wyraz świętości, panowania i potęgi Boga. Najstarsza Księga Starego Testamentu mówi: „On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie. Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją.” (Job 9,5-6)

W proroctwach Starego Testamentu trzęsienie ziemi bywało znakiem sądu, a także znakiem zaangażowania Boga w sprawy świata. „W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie się i zachwieje się ziemia.” (Iz 24,19).

O trzęsieniach ziemi jako o znakach Swojego powtórnego przyjścia mówił Pan Jezus. „Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.” (Mt 24,7).

1. Trzęsienie na Górze Synaj

„A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo.” (2 Moj 19,18) Synaj to góra złej nowiny, bo pokazuje, że przed Bogiem jesteśmy winni.

2. Trzęsienie na Górze Golgocie

„I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały” (Mt 27,51) „A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.” (Mt 27,54). Po tym trzęsieniu nie ma już bariery w drodze do Boga. Golgota to góra wybawienia!

3. Trzęsienie na Górze Oliwnej

„I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.” (Mt 28,2) Góra Oliwna to góra zwycięstwa. Wieść o zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest dziś sednem wiary chrześcijańskiej.

4. Trzęsienie w Filippi

„Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.” (Dz 16,26). Trzęsienie ziemi to znak wolności. W ten sposób ewangelia dotarła do Europy!

Zatrzęsły się góry Synaj, Golgota, Oliwna, nawet więzienie w Filippi! Skały popękały! A co z Tobą? Kiedy przed Bogiem zatrzęsiesz się Ty? Kiedy uznasz Go za swojego Zbawiciela i Pana?

Czesław Bassara
e-mail: czesław7[symbol_małpki]eta.pl
www: www.proword.eu/pl