Pastor Zboru

    
  -  
     
 

Rada Zboru

 
  Sekretarz:   Andrzej Lipiński
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski  
  Członek:  Daniel Perlikowski  
  Członek: Piotr Małolepszy  
  Członek: Leszek Kowalik
 
  Członek:  -