pełniący obowiązki pastora zboru

  
  -  
     
 

pastor pomocniczy

 
  Sebastian Kalinowski  
     
 

Rada Zboru

 
  Przewodniczący: Leszek Kowalik
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski  
  Sekretarz: Daniel Perlikowski  
  Członek: Ryszard Moryksiewicz  
  Członek: Andrzej Wiśniewski  
  Członek: -