pełniący obowiązki pastora zboru

  
  Piotr Borkowski  
     
 

pastor pomocniczy

 
  Sebastian Kalinowski  
     
 

Rada Zboru

 
  Przewodniczący: Andrzej Lipiński
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski  
  Sekretarz: Daniel Perlikowski  
  Członek: Leszek Kowalik  
  Członek: -  
  Członek: -