Informacyjna | Młodzieżowa | Owcza PakaSocjalna | Szkółka Niedzielna | Organizowanie wyjazdów | Uwielbienia

 

Owcza Paka” (dzieci)

Służba odpowiada za przygotowywanie i przeprowadzanie comiesięcznych spotkań dla dzieci ze oraz spoza zboru.

Osoba odpowiedzialną jest Grażyna Muranty-Jastrzębska.

 

Informacyjna

Służba informacyjna to przygotowywanie comiesięcznego Biuletynu Informacyjnego oraz przekazywanie informacji w kanałach internetowych - na niniejszej stronie internetowej oraz stronie Facebook'owej.

Osobą odpowiedzialną jest Daniel Jabłoński.

W przygotowanie biuletynu zaangażowana jest równiez Monika Wojciechowska oraz p.o. pastora Piotr Borkowski.

 

Młodzieżowa

Służba jest zaangażowana w prowadzenie regularnych spotkań dla młodzieży.

Osobą odpowiedzialną jest Leszek Kowalik.

 

Organizowanie wyjazdów

Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Wolnikowski.

 

„Socjalna”

W zborze pojawiła się nowa służba – roboczo nazwana „socjalną”. Osoby które wyraziły gotowość do niej będą zajmować się m.in.:
- odwiedzaniem osób (wspólna modlitwa, rozmowa),
- przekazyaniem informacji, które osoby potrzebują wsparcia np. finansowe lub w innej potrzebie materialnej.

Główną osobą odpowiedzialną za służbę jest Andrzej Wiśniewski.

Pozostałe osoby zaangażowane to: Ewa Faba, Małgorzata Marszałkowska i Anya Moroz-Dzhumyha.

Osoby pragnące odwiedzin, proszone są o zgłoszenie się do jednej z ww. osób.

 

Szkółka Niedzielna

Służba odpowiedzialna jest za przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji biblijnych w niedziele w trakcie roku szkolnego.

Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Bronsart.

 

Uwielbienia

Służba odpowiedzialna jest za prowadzenie niedzielnego uwielbienia pieśniami w trakcie nabożeństw.

Osobą odpowiedzialną jest Monika Wojciechowska