Fotoreporterska | Informacyjna | Młodzieżowa | Organizowanie wyjazdów | Owcza PakaSocjalna | Szkółka Niedzielna | Techniczna | Uwielbienia | Wyświetlanie filmów

♦♦♦

Fotoreporterska

Efektem służby jest dokumentacja fotograficzna z wydarzeń zboru dostępna na stronie internetowej oraz w pozostałych kanałach informacyjnych zboru.

Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Perlikowska.

♦♦♦

Informacyjna

Służba informacyjna to przygotowywanie comiesięcznego Biuletynu Informacyjnego oraz przekazywanie informacji w kanałach internetowych - na niniejszej stronie internetowej oraz stronie Facebook'owej.

Osobą odpowiedzialną jest Daniel Jabłoński.

W przygotowanie biuletynu zaangażowana jest również Monika Wojciechowska oraz pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski.

♦♦♦

Młodzieżowa

Służba jest zaangażowana w prowadzenie regularnych spotkań dla młodzieży.

Osobą odpowiedzialną jest Leszek Kowalik.

♦♦♦

Organizowanie wyjazdów

Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Wolnikowski.

♦♦♦

Owcza Paka” (dzieci)

Służba odpowiada za przygotowywanie i przeprowadzanie comiesięcznych spotkań dla dzieci ze oraz spoza zboru.

Osoba odpowiedzialną jest Grażyna Muranty-Jastrzębska.

♦♦♦

„Socjalna”

W zborze pojawiła się nowa służba – roboczo nazwana „socjalną”. Osoby które wyraziły gotowość do niej będą zajmować się m.in.:
- odwiedzaniem osób (wspólna modlitwa, rozmowa),
- przekazywaniem informacji, które osoby potrzebują wsparcia np. finansowe lub w innej potrzebie materialnej.

Główną osobą odpowiedzialną za służbę jest Andrzej Wiśniewski.

Pozostałe osoby zaangażowane to: Ewa Faba i Małgorzata Marszałkowska.

Osoby pragnące odwiedzin, proszone są o zgłoszenie się do jednej z ww. osób.

♦♦♦ 

Szkółka Niedzielna

Służba odpowiedzialna jest za przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji biblijnych w niedziele w trakcie roku szkolnego.

Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Perlikowska.

Wśród zaangażowanych są również: Marzena Wydziałkowska.

 

♦♦♦ 

Techniczna

Służba odpowiedzialna jest za nagłośnienie podczas nabożeństw oraz nagrania audio i/lub video.

Osobą odpowiedzialną jest Karol Tomaszczyk i Marcin Wojciechowski.

Wśród zaangażowanych są również: Daniel Jabłoński.

♦♦♦

Uwielbienia

Służba odpowiedzialna jest za prowadzenie niedzielnego uwielbienia pieśniami w trakcie nabożeństw.

Osobą odpowiedzialną jest Monika Wojciechowska.

Wśród zaangażowanych są również: Piotr BronsartDaria Cichocka, Liliana Cichocka, Ewa Faba, Monika Jastrzębska, Małgorzata Marszałkowska, Lidia Wojciechowska, Marcin Wojciechowski, Piotr Wojciechowski, Justyna Wydziałkowska, Łukasz Kiciak, Anna Kiciak.

♦♦♦

Wyświetlanie filmów

Służba odpowiedzialna jest za przygotowanie i przeprowadzanie regularnych seansów wartościowych filmów.

Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Roszak.