Uchwała z 21 października 2018 roku - znosząca podwójne członkostwo (nie dotyczy członkostwa w Kościele Rzymskokatolickim) w zborze protestanckim,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - trzymiesięczna absencja oraz brak kontaktu ze Zborem – automatyczna utrata członkostwa,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - zatwierdzenie pastora pomocniczego br. Sebastiana Kalinowskiego,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - zatwierdzenie przewodniczącego Rady Zboru br. Andrzeja Lipińskiego powołanego przez p.o. pastora Piotra Borkowskiego,

Uchwała z 3 marca 2019 roku - uchwała członków Zboru o przeniesieniu kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Zboru wymienionych w § 49 ustęp 1, punkty  3, 4, 5 i 6 Statutu K.E.Ch. na Radę Zboru.