Nasze spotkania


Ostatnia aktualizacja artykułu: 2.08.2020 r. godz. 12:00

Nabożeństwa niedzielne (godz. 10:00):

Nie obowiązują już ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych, zapraszamy więc wszystkich chętnych do brania udziału w spotkaniach. Wciąż istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie ich trwania.

  • 9.08.2020 r. – kazanie: br. Daniel Perlikowski;
  • 16.08.2020 r. – kazanie: pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;
  • 23.08.2020 r. – kazanie: br. Andrzej Wiśniewski;
  • 30.08.2020 r. – kazanie: br. Ryszard Moryksiewicz.

Osoby które nie mogą uczestniczyć fizycznie w nabożeństwach zapraszamy do oglądania transmisji online (na naszym kanale na YouTube). Wszystkie szczegóły znajdują się na niniejszej stronie oraz na stronie na FB: https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.

Spotkania czwartkowe (godz. 18:00):

Spotkania odbywają się według następującego planu:

  • 6.08.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
  • 13.08.2020 r. - spotkanie modlitewne;
  • 20.08.2020 r. - studium biblijne - Księga Daniela;
  • 27.08.2020 r. - spotkanie modlitewne;

Grupy domowe (dla wszystkich):

  • I grupa - Fordon – liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,
  • II grupa - os. Leśne – lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.

Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy mogą uczestniczyć osoby również zamieszkujące inne dzielnice.

 

Wersja strony dla komórek i tabletów

Stworzyliśmy wersję niniejszej strony dla komórek, tabletów i innych urządzeń z mniejszym ekranem. Wejść w nią można z górnego menu, ale w zależności od urządzenia może ono wyglądać nieco inaczej.
 
Dokładnie przedstawia to poniższa grafika:

Wersja strony dla komórek
 

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 31.05.2020 r. godz. 17:00

Nowy kontaktowy adres e-mail i telefon

W menu górnym w sekcji Kontakt (link również tutaj) można znaleźć aktualne dane kontaktowe zboru. Od niedawna funkcjonuje nowy adres e-mail oraz nowy telefon do sekretariatu zboru.
 
♦♦♦

Wyjazd do Łeby – aktualne ustalenia

Wyjazd zborowy będzie miał miejsce najwcześniej we wrześniu br. Więcej informacji podamy w terminie późniejszym.
 
Osoby, które wpłaciły zaliczki, lecz nie zdecydują się na wyjazd będą mogły otrzymać zwrot przedpłaty. Możliwe jest też zgłoszenie się innych osób, wcześniej nie zapisanych.

♦♦♦

Słowo od Rady Zboru

„Czynić dobrze nie ustawajmy” Ga 6,9

Drodzy Bracia i Siostry,

     Cieszymy się, że tak wielu z Was myśli w tym czasie o losie innych. Stawiacie się do dyspozycji w pomocy starszym członkom naszego zboru (wielu z Was kontaktowało się w tej sprawie z nami), kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, są i tacy którzy biorą udział w różnych inicjatywach społecznych. To właśnie teraz jest czas kiedy słowa z listu Pawła do Galicjan 6,9 nabierają szczególnego sensu „Czynić dobrze nie ustawajmy”. Wielu ludzi angażuje się w różnoraką pomoc, często w taką w której narażają własne życie. Uważamy, że istotą wspólnoty jaką wspólnie tworzymy jest wzajemna troska o innych, a w szczególności o braci i siostry. Apostoł Paweł kontynuuje tą myśl dalej: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Ga 6,10). Właśnie teraz nadszedł ten właściwy czas aby to co wiele razy powtarzaliśmy – że kościołem jesteśmy nie tylko w niedzielę, móc wprowadzić w czyn. Wielu z nas, którzy stracili pracę lub część środków do życia może teraz potrzebować szczególnego wsparcia i zachęty. Prosimy, aby takie osoby zgłosiły się do któregoś z braci z Rady, abyśmy mogli udzielić stosownej pomocy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w dzień i w nocy.

   Sebastian Kalinowski tel. 601 638 650
   Leszek Kowalik tel. 722 792 397
   Daniel Perlikowski tel. 502 297 230
   Piotr Wojciechowski tel. 607 439 166

Wasi bracia z Rady Zboru

 ♦♦♦

Inicjatywa czwartkowa

Nadal zachęcamy wszystkich do kontynuacji czwartkowej inicjatywy, aby w każdy czwartek o godz. 21:00 studiować w domach kolejne psalmy i razem z postem modlić się o naszą społeczność (6 sierpnia - Psalm 58, 13 sierpnia - Psalm 59, 20 sierpnia - Psalm 60, 27 sierpnia - Psalm 61, 3 września - Psalm 62, 10 września - Psalm 63, 17 września - Psalm 64 itd.).


Ostatnie niedzielne nabożeństwo
 
Całość nabożeństwa z 2.08.2020 r. dostępna jest tymczasowo w trzech częściach:
https://youtu.be/JSd50Fn9mro (część I - rozpoczęcie i uwielbienie)
https://youtu.be/863cEy2qFoY (część II - uwielbienie)
https://youtu.be/ulq3Yp5X2XY (część III - uwielbienie, kazanie br. Zdzisława Józefowicza, Pamiątka Wieczerzy Pańskiej)
 
W najbliższych dniach przygotujemy połączony film z dzisiejszego nabożeństwa.
 
Nagrania archiwalne (najnowsze kazania tj. br. Mirosława Kaczmarka z 27.07 br., br. Andrzeja Wiśniewskiego z 20.07 br. oraz pastora pom. br. Sebastiana Kalinowskiego z 10.05 r. [pełne nabożeństwo]) dostępne są na naszym kanale na YouTube – https://youtube.kech.bydgoszcz.pl (więcej szczegółów w artykule poniżej).
Poprzednich sześć kazań (wygłoszonych w od początku czerwca do połowy lipca br.) oraz dziesięć kolejnych (wygłoszonych od marca do maja br.) jest dostępnych do odsłuchania i obejrzenia na naszej stronie na Facebooku w sekcji „Filmy” (kliknij, aby otworzyć w nowym oknie).
 
Kolejnych kilkaset kazań wygłoszonych w zborze znajduje się w formie plików audio w pozycji Kazania/Wykłady (w grupie Multimedia) głównego (bocznego) menu lub pod niniejszym odsyłaczem: Kazania/Wykłady.

 

Kanał zboru na YouTube
 
Utworzyliśmy kanał zboru w serwisie YouTube, w którym w transmitujemy nabożeństwa (patrz wyżej). Kanał nazywa się kech.bydgoszcz, ale można na niego wejść również poprzez link http://youtube.kech.bydgoszcz.pl
 
Zachęcamy do jego subskrypcji, bowiem pozwala ona użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach. Dokładną instrukcję, jak to uczynić przedstawia grafika pod niniejszym linkiem.
 
Równolegle wciąż działać będzie również nasza strona na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/kech.bydgoszcz.


Lipcowo-sierpniowy biuletyn

Pokora. Łagodność. Cierpliwość.

(Słowo wstępne z numeru lipiec-sierpień 2020)

      Przed nami wakacje – pora, kiedy wielu z nas uda się na zasłużony wypoczynek. Wszyscy potrzebujemy czasu, w którym możemy odetchnąć od codziennych obowiązków, tak zostaliśmy stworzeni. W tym roku szczególnie potrzebujemy tego czasu, ponieważ dla wielu z nas ostatnie miesiące były wyjątkowo stresujące.
      Zachęcamy Was, aby ten wyczekiwany przez nas wszystkich (a szczególnie nasze dzieci) okres roku, nie był odpoczynkiem od modlitwy i Słowa Bożego, od wspólnoty z innymi wierzącymi, od umacniania więzi z naszym Panem w naszych rodzinach. Wręcz przeciwnie postanówcie sobie, aby właśnie te wakacje dobrze wykorzystać na to, aby pogłębić więź z Bogiem, z naszymi braćmi i siostrami, z najbliższymi. Zapraszajmy do naszych domów szczególnie tych, którzy jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić, pamiętając przede wszystkim o osobach samotnych i starszych (Hbr 13,1,2). Ostatnie miesiące pokazały nam w jak nieprzewidywalnym świecie przyszło nam żyć i jak łatwo nasze relacje mogą zostać zaburzone, a wręcz uniemożliwione. Dlatego tym bardziej dołóżmy starań, aby dobrze wykorzystać ten dogodny czas. Nie możemy mieć żadnej pewności, że sytuacja z wprowadzeniem obostrzeń się nie powtórzy, a nawet nie ulegnie pogorszeniu. Proroctwa biblijne nie pozostawiają nam złudzeń – żyjąc w czasach ostatecznych musimy się liczyć jeszcze z wieloma trudnościami.
      Bez względu na to, w jakim okresie czasów ostatecznych przyszło nam żyć, niezmiennym pozostaje fakt, że mamy czuwać i być gotowi na przyjście Jezusa po swój kościół. To czuwanie ma być aktywnym wydawaniem owoców dla Bożego Królestwa w naszym codziennym życiu. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan napominał mieszkających tam chrześcijan i wskazywał im, jakie owoce powinny być widoczne w ich codziennym postępowaniu: „Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju.” Ef 4,1-3
      Pokora jest najbardziej fundamentalną chrześcijańską cnotą (Jk 4,6); jest cechą charakteru przykazaną w błogosławieństwach (Mt 5,3) oraz opisuje uniżenie Chrystusa (Flp 2,7,8). Łagodność, nieunikniony owoc pokory odnoszący się do wszystkiego co dobroduszne i stanowiący ostoję opanowania. Cierpliwość, greckie słowo oznacza dosłownie „niestrudzenie”. To umiejętność znoszenia trudnych okoliczności, wyrozumiałość w trudnych chwilach. Pokora, łagodność oraz cierpliwość wyrażają się w miłości, która pozwala nam znosić jedni drugich w miłości. Z kolei jedność Ducha nadana wszystkim wierzącym przez Ducha Świętego pozwala na stworzenie więzi pokoju, niczym duchowej wstęgi, która okala i łączy ze sobą wszystkich Bożych ludzi. Wstęgą tą jest miłość.
      Oby te trzy cechy charakteru, przyświecały nam w relacjach z innymi w te wakacje. Ułatwi nam to nie tylko budować trwałe relacje ale przede wszystkim przyczyni się do przynoszenia chwały naszemu niebiańskiemu Ojcu! (Mt 5,16).

W imieniu Rady Zboru pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

 

Aktualizacje zawartości

Ostatnia aktualizacja artykułu: 27.07.2020 r. godz. 23:15

Aktualizacje galerii zdjęć

Do Galerii zdjęć w lipcu br. dodaliśmy kilka zdjęć z czerwcowego spotkania braterskiego. Wcześniej w tym roku dodaliśmy ponad pół setki zdjęć z kilku innych wydarzeń.

W sumie zawiera niemal tysiąc zdjęć z ostatnich 8 lat.

Dostęp do zdjęć teraz z głównego (bocznego) menu lub z linku: Galeria.

Nauczanie

W sekcji Nauczanie pod koniec maja dodaliśmy schemat przedstawiający 70 tygodni Daniela, zaś na początku maja schemat prezentujący kościół w Księdze Objawienia.

Wcześniej, w połowie kwietnia dodaliśmy schemat wizualizujący prawo proroczej perspektywy.

Dostęp do wspomnianych materiałów (oraz wielu innych) z głównego (bocznego) menu lub z linku: Nauczanie.

Udostępnij artykuł na FB