Konferencja w Janikowie

Reportaż i materiały z konferencji

17 i 18 maja 2019 r. w Janikowie koło Inowrocławia odbyła się konferencja pt. „Pierwsze i drugie przyjście Jezusa Chrystusa na tle żydowskim”. Wykładowcą był dr Arnold Fruchtenbaum. W ciągu 6 sesji wykładowych rozłożonych na piątkowe i sobotnie popołudnie oraz sobotnie przedpołudnie zostały omówione proroctwa dotyczące przyjścia Jezusa przed Izajaszem oraz Izajasza i Zachariasza. Kolejne wykłady dotyczyły podstaw drugiego przyjścia, a następnie tzw. Kampanii Armagedonu i rezultatów Armagedonu (okresu między jego końcem a wiecznym panowaniem Jezusa). Wszystkie informacje podparte były autorytetem Biblii, wraz z wyjaśnieniami związanymi z językami oryginalnymi w których ona powstawała oraz żydowskiego prawa i obyczajów. Na koniec sesji istniała możliwość zadawania pytań, na które brat dawał interesujące odpowiedzi.

Wydarzenie organizowały zbory KECh w Janikowie oraz w Bydgoszczy. Zdjęcia z tego wydarzenia (oraz niedzielnego nabożeństwa z udziałem gościa w janikowskim zborze) zawiera nasza galeria zdjęć (link w głównym menu lub tutaj). Dostępne są również nagrania video (5 z 6 sesji) pod linkami:
https://youtu.be/QlkWrDCkV6Q
https://youtu.be/77F2qhp5Gds
https://youtu.be/py16_N2IFyI
https://youtu.be/WYbNZqMOWNU
https://youtu.be/4NPAGeX6SCY

Ponadto udostępniony został konspekt z wykładów (który tak naprawdę w wielu miejscach jest szerszy niż sam przedstawiony materiał) w postaci pliku PDF – kliknij, aby pobrać plik (~8 MB).

Życiorys dra Arnolda Fruchtenbauma

Kliknij na poniższy przycisk „> Czytaj więcej”.

Życiorys dra Arnolda Fruchtenbauma

       Arnold Fruchtenbaum urodził się w 1943 roku na Syberii, w Rosji, po tym, jak jego ojciec, Żyd – który po ucieczce przed Hitlerem do Polski został fałszywie oskarżony o to, że jest nazistowskim szpiegiem – został zwolniony z komunistycznego więzienia. Przy pomocy izraelskiego podziemia w roku 1947 rodzina Fruchtenbaum wydostała się przez Żelazną Kurtynę do Niemiec, gdzie znalazła się w brytyjskim obozie dla przesiedleńców. Tam właśnie Arnold został wyszkolony przez swego ojca w ortodoksyjnym judaizmie, po czym w roku 1951 rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku. Jednak przed opuszczeniem obozu rodzina zaprzyjaźniła się z pastorem luterańskim. Ten kontakt doprowadził w końcu Arnolda i jego matkę do biura głównego Amerykańskiej Rady Misji wśród Żydów (American Board of Missions to the Jews, w skrócie AMBJ). Po upływie dalszych pięciu lat to spotkanie doprowadziło Arnolda w wieku 13 lat do zbawczego poznania Jezusa Mesjasza.

       Ojciec Arnolda mocno sprzeciwiał się wierzeniom syna, a kiedy w 1958 roku rodzina przeniosła się do Los Angeles, Arnoldowi zabroniono czytać Biblię, uczęszczać na spotkania chrześcijańskie lub spotykać się z ugrupowaniami żydowskich chrześcijan. Pomimo tych trudnych warunków Arnold robił wszystko, co tylko mógł, by podtrzymać kontakt z żydowskimi wierzącymi w Jezusa i chodzić z Panem.

       Po ukończeniu nauki Arnolda w liceum, ojciec zmusił go do opuszczenia domu, właśnie z powodu jego wiary. W roku 1962 rozpoczął studia uniwersyteckie w Shelton College w stanie New Jersey. Po przekazaniu go do Cedarville College w stanie Ohio, w 1966 roku Arnold osiągnął stopień magistra z zakresu języków hebrajskiego i greckiego. Następnie przeprowadził się do Izraela, gdzie studiował archeologię, historię starożytną, geografię historyczną oraz język hebrajski w Amerykańskim Instytucie Studiów nad Ziemią Świętą oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W tym czasie był świadkiem historycznej wojny sześciodniowej w 1967 roku. Tego samego roku, tylko później, Arnold powrócił do Stanów Zjednoczonych, podejmując studia nad językiem hebrajskim i Starym Testamentem w Seminarium Teologicznym w Dallas (Dallas Theological Seminary). Rozpoczął też pracę misyjną w ramach ABMJ (obecnie Misja Ludu Wybranego – Chosen People Ministries).

       W 1968 roku Arnold ożenił się z Mary Ann Morrow, absolwentką Gordon College w stanie Massachusetts. Trzy lata później (1971), uzyskał stopień magistra teologii na seminarium w Dallas. Później wraz z żoną przeprowadził się do Izraela, osiedlając się w Jerozolimie, by współpracować z miejscowym zborem oraz szkolić młodych wierzących Izraelczyków do chrześcijańskiej służby. Ich działalność na rzecz Chrystusa została dostrzeżona przez władze religijne w Jerozolimie, które w swojej złości przeciw małżeństwu Fruchtenbaum zdołały wywrzeć na tyle silną presję na przedstawicieli władzy, że zmuszono ich w roku 1973 do opuszczenia Izraela.

       W ciągu następnych dwóch lat Anrold służył w biurze głównym Amerykańskiej Rady Misji wśród Żydów (w stanie New Jersey) jako kaznodzieja oraz redaktor naczelny miesięcznika „The Chosen People” (Lud wybrany). W 1976 roku dołączył do personelu Fundacji Żydowskich Chrześcijan (The Christian Jew Foundation) jako zastępca dyrektora największej misji radiowej hebrajskich chrześcijan na świecie.

       Tego samego lata Arnold spotkał się z innymi osobami działającymi na polu misji wśród Żydów, by omówić problem braku uczniostwa oraz potrzebę podjęcia intensywnego szkolenia biblijnego i teologicznego dla żydowskich wierzących. Wówczas to zrodziły się pierwsze koncepcje leżące u podstaw Misji Ariela (Ariel Ministries). W grudniu 1977 roku po trwającej półtora roku modlitwie oraz dzięki dużej zachęcie ze strony jednomyślnie nastawionych żydowskich wierzących, Misja Ariela stała się rzeczywistością. Brat Arnold nadal usługuje jako dyrektor tej misji i jest bardzo poszukiwany jako mówca konferencyjny.

       Brat odbył wiele podróży po Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, zapoznając się przy tym bardzo dogłębnie z ruchem mesjanistycznym we wszystkich jego formach i zmaganiach. Po 13 latach badań naukowych ukończył pracę doktorską pt. Izraelologia: brakujące ogniwo w teologii systematycznej (Israelology – The Missing Link in Systematic Theology), za którą w 1989 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Nowojorskim. Dr Fruchtenbaum jest autorem licznych drukowanych publikacji oraz wielu nagranych studiów biblijnych, które budzą żywe zainteresowanie zarówno wśród Żydów, jak i pogan. Za ich pomocą dzieli się owocem swojego trudu – „Studiami Mesjańskimi”, które prowadzi wraz z innymi mówcami, podzielającymi jego wizję pozyskiwania ludu żydowskiego dla Mesjasza. Brat Arnold gościł kilkakrotnie w Polsce, wygłaszając wykłady m.in. w Warszawie, Białymstoku, Chełmie, Olsztynie, Ostródzie i w Palowicach. W języku polskim opublikowano w roku 2009 jego dzieło pt. Jezus był Żydem (Wydawca: Drzewo Oliwne).

Źródło: https://www.ariel.org/about/dr-fruchtenbaum

« Wróć na poprzednią stronę