Nabożeństwa niedzielne (godz. 10:00):

  • 17.09.2017 r. – kazanie: Pastor Jan Tomczyk, uroczystość Święta Dziękczynienia;
  • 24.09.2017 r. – kazanie: brat Daniel Cichocki;
  • 1.10.2017 r. – kazanie: brat Daniel Modnicki;
  • 8.10.2017 r. – kazanie: brat Zbigniew Klimas.

Zebranie członkowskie

8.10.2017 r. po nabożeństwie odbędzie się Ogólne Zebranie Członków Zboru.
Przypominamy, że status członka przysługuje wszystkim, którzy po przyjęciu chrztu przez zanurzenie wypełnili Deklarację członkowską i przekazali ją Radzie Zboru. Formularz należy podpisać własnoręcznie i złożyć w formie papierowej.