W dniach 17-18 października 2009 r. w naszym zborze odbyła się konferencja pt. „Czy Kościół odpowiada za naród żydowski?”

Głównym prelegentem był brat Kazimierz Barczuk, który przypomniał nam, że naród izraelski jest źrenicą oka Bożego (Za 2,12). Bóg wzywa nas byśmy identyfikowali się z jego ludem (Rz 11,16-18). Pan ma szczególny plan dla swojego narodu, który jeszcze nie został w całości zrealizowany. Również my, jako Kościół, też mamy swoje zadanie. Powinniśmy prosić o pokój dla Jerozolimy, gdyż prawdziwy pokój wiąże się z przyobiecanym Żydom i chrześcijanom ponownym przyjściem Mesjasza. Apostoł Paweł mówi, że mamy pobudzać lud Izraela do współzawodnictwa w drodze do zbawienia (Rz 11,11) i ogłaszać mu zbawienie (Rz 1,16).

Brat z Gliwic podzielił się z nami informacjami na temat współczesnej historii Izraela oraz zaprezentował film pt. „Wbrew wszelkim wrogom” o współczesnych cudach dotyczących powstania państwa Izrael. Brat Henryk Dedo z Fundacji „Głos Ewangelii” przedstawił zaangażowanie Fundacji w służbę na rzecz narodu wybranego. Wieczorem, w sobotę, odbył się spektakl siostry Doroty Herok z Cieszyna pt. „Ziemia obiecana”. W naszej pamięci oraz w naszych sercach na pewno pozostały słowa Pana: „Proście o pokój dla Jerozolimy” (Ps 122,6-9), „Błogosławcie mój lud”. Zrozumieliśmy jak ważną rzeczą jest modlitwa wstawiennicza za wybrany naród.

W konferencji uczestniczyło w sobotę około 100 osób, natomiast w niedzielę około 150 osób.

W sekcji Kazania/Wykłady znajdują się wszystkie wykłady z konferencji w postaci plików audio do pobrania (otwórz w nowym oknie).

Pełen zapis filmowy konferencji (na dwóch płytach DVD) został wydany przez Fundację „Głos Ewangelii”. Można go nabyć w internetowym sklepie fundacji (otwórz w nowym oknie) lub w naszym zborze.

W galerii znaleźć można zdjęcia z konferencji (otwórz w nowym oknie).

Tematy do modlitwy:

  • wstawiajmy się nieustannie przed obliczem bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i prośmy o ich zbawienie (Rz 10,1),
  • wstawiajmy się za Izraelem i błogosławmy boży lud,
  • módlmy się by antysemityzm został zastąpiony miłością do narodu żydowskiego.

Szczegółowe tematy poszczególnych wykładów:

  1. Kazimierz Barczuk – „Błogosławcie mój lud” Rdz 12,3
  2. Kazimierz Barczuk – „Identyfikujcie się z moim ludem” Rz 11,16-18
  3. Kazimierz Barczuk – „Pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa” Rz 11,11
  4. Kazimierz Barczuk – „Módlcie się o mój lud” Iz 62,6-7
  5. Kazimierz Barczuk – „Ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi” Rz 1,16
  6. Jacek Szeliga – „Bóg w nowożytnej historii Izraela” cz. I
  7. Jacek Szeliga – „Bóg w nowożytnej historii Izraela” cz. II