Prześladowania Chrześcijan w XXI wieku

11 listopada 2010 r. w godzinach popołudniowych w naszym zborze odbyła się konferencja, której tematem były prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

Głównym mówcą był ewangelista-misjonarz z Malezji br. Victor. Brat urodził się w rygorystycznej rodzinie muzułmańskiej. W wyniku nadprzyrodzonego objawienia zrozumiał, że prawdziwym Bogiem nie jest Allach, lecz Jezus. Obecnie głosi ewangelię wyznającym islam Malezyjczykom, za co w jego kraju grozi kara 2 lat więzienia. Jego motto życiowe to: Duch Święty uczy nas, byśmy czynili wolę Ojca pomimo niebezpieczeństwa i zła!

Konferencja składała się się z trzech sesji, których tematami były:

  • Prześladowania chrześcijan na świecie w 2010 roku – Maciej Wilkosz
  • Wiara w ogniu doświadczeń – kraje islamskie – br. Victor
  • Ogień Ducha Świętego, a ogień prześladowań – Boże powołanie w krajach islamskich – br. Victor

br. VictorNa zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia prześladowanych oraz modlitwa za Prześladowany Kościół.

Konferencja została zorganizowana przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - Zbór w Bydgoszczy oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan.

♦♦♦

W ponad 50 krajach świata wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się z wrogością z powodu swoich przekonań. Stanowią oni łącznie około 250 milionów cierpiących z powodu swojej wiary w Boga Biblii. Wielu z nich doświadcza bardzo przykrych i bolesnych ataków ze strony współobywateli, a także ze strony władz państwowych lub religijnych kraju, w którym mieszkają. Dziesiątki tysięcy z nich jest uwięzionych pod sfabrykowanymi oskarżeniami. Niekiedy na wiele lat. Każdego roku tysiące ponosi najwyższą cenę za bycie wiernym swojemu Zbawcy Jezusowi, ginąc z rąk prześladowców.
Czy pamiętamy o prześladowanych braciach i siostrach w Chrystusie? Czy słyszymy ich cichy głos wołający o wsparcie i modlitwę?