„Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenia, zatrzymaj. Jeśli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu" Prz 24,11-12

Społeczność Chrześcijańska Fordon w Bydgoszczy oraz Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Bydgoszczy w dniach 7 oraz 8 maja 2011 r. zorganizowały Warsztaty ewangelizacyjne pt. „Opowiedz światu o Jezusie”. W sobotę odbył się cykl pięciu wykładów oraz czas pytań i odpowiedzi prowadzonych przez brata Henryka Dedo z Fundacji „Głos Ewangelii”. Wśród poruszanych tematów znalazły się: Ewangelizacja sposobem życia, Modlitwa a dzielenie się Ewangelią, Wyjaśnienie czym jest Dobra Nowina, Trudne pytania potrzebują dobrych odpowiedzi, Dzielenie się swoim przeżyciem. Założenie warsztatów brzmiało: Nie każdy chrześcijanin jest ewangelistą, ale każdy powinien być świadkiem Jezusa! Wydarzenie pozwoliło na poznanie praktycznych porad i pomysłów dotyczących ewangelizacji, stanowiło również dobry czas z innymi wierzącymi.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” Łk 10,2

„I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” Mk 1,17