6 listopada 2011 r. w trakcie niedzielnego nabożeństwa gościliśmy brata Józefa Stępnia z polskiego obozu Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów.

br. Józef Stępień (więcej zdjęć w Galerii - kliknij by przejść)Brat Józef po podzieleniu się świadectwem swojego nawrócenia przedstawił informacje na temat działalności prowadzonej przez stowarzyszenie na świecie i w Polsce. W barwny sposób opowiedział o sytuacjach, w których znaleźli się Gedeonici w trakcie swojej służby na świecie. Zaprezentował także świadectwa osób, które postanowiły iść za Jezusem po tym, jak trafiła do nich Biblia rozprowadzana przez członków stowarzyszenia. Ponieważ sam od wielu lat jest aktywnym członkiemi, dzielił się również przeżyciami z osobistych spotkań z ludźmi, którym przekazywał Słowo Boże.

Pełne świadectwo br. Józefa Stępnia – pobierz plik .mp3 (rozmiar: ~13 MB, czas trwania: 35:49 min).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów (The Gideons International) jest ewangeliczną organizacją zajmującą się dostarczaniem bezpłatnych Nowych Testamentów lub całych Biblii w językach narodowych przede wszystkim w szkołach, hotelach, zakładach karnych, placówkach służby zdrowia oraz służb mundurowych. Powstała pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, obecnie działa w ponad 170 krajach świata poprzez ponad 200 tysięcy członków. Przez ponad sto lat rozdystrybuowano ponad 1,6 miliarda Nowych Testamentów lub Biblii. Obecnie co sekundę na świecie rozprowadzane są ponad 2 kopie Bożego Słowa.

W Polsce działa ponad pół tysiąca Gedeonitów zrzeszonych w 80 obozach. Rozprowadzany jest Nowy Testament i Psalmy (w jęz. polskim) oraz Biblia trójjęzyczna (polska, angielska i niemiecka). Wg stanu na maj 2010 r. rozdystrybuowano ponad 5,7 mln egzemplarzy Bożego Słowa.

Więcej o Gedeonitach można przeczytać na stronie bydgoskiego obozu Gedeonitów: www.gedeonici.jimdo.com

Osoby, które chcą zaangażować się lub wesprzeć tę służbę, mogą zgłosić się do brata Piotra Wojciechowskiego.

„Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenia, zatrzymaj. Jeśli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu" Prz 24,11-12

Społeczność Chrześcijańska Fordon w Bydgoszczy oraz Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Bydgoszczy w dniach 7 oraz 8 maja 2011 r. zorganizowały Warsztaty ewangelizacyjne pt. „Opowiedz światu o Jezusie”. W sobotę odbył się cykl pięciu wykładów oraz czas pytań i odpowiedzi prowadzonych przez brata Henryka Dedo z Fundacji „Głos Ewangelii”. Wśród poruszanych tematów znalazły się: Ewangelizacja sposobem życia, Modlitwa a dzielenie się Ewangelią, Wyjaśnienie czym jest Dobra Nowina, Trudne pytania potrzebują dobrych odpowiedzi, Dzielenie się swoim przeżyciem. Założenie warsztatów brzmiało: Nie każdy chrześcijanin jest ewangelistą, ale każdy powinien być świadkiem Jezusa! Wydarzenie pozwoliło na poznanie praktycznych porad i pomysłów dotyczących ewangelizacji, stanowiło również dobry czas z innymi wierzącymi.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” Łk 10,2

„I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” Mk 1,17

 

Prześladowania Chrześcijan w XXI wieku

11 listopada 2010 r. w godzinach popołudniowych w naszym zborze odbyła się konferencja, której tematem były prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

Głównym mówcą był ewangelista-misjonarz z Malezji br. Victor. Brat urodził się w rygorystycznej rodzinie muzułmańskiej. W wyniku nadprzyrodzonego objawienia zrozumiał, że prawdziwym Bogiem nie jest Allach, lecz Jezus. Obecnie głosi ewangelię wyznającym islam Malezyjczykom, za co w jego kraju grozi kara 2 lat więzienia. Jego motto życiowe to: Duch Święty uczy nas, byśmy czynili wolę Ojca pomimo niebezpieczeństwa i zła!

Konferencja składała się się z trzech sesji, których tematami były:

  • Prześladowania chrześcijan na świecie w 2010 roku – Maciej Wilkosz
  • Wiara w ogniu doświadczeń – kraje islamskie – br. Victor
  • Ogień Ducha Świętego, a ogień prześladowań – Boże powołanie w krajach islamskich – br. Victor

br. VictorNa zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia prześladowanych oraz modlitwa za Prześladowany Kościół.

Konferencja została zorganizowana przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - Zbór w Bydgoszczy oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan.

♦♦♦

W ponad 50 krajach świata wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się z wrogością z powodu swoich przekonań. Stanowią oni łącznie około 250 milionów cierpiących z powodu swojej wiary w Boga Biblii. Wielu z nich doświadcza bardzo przykrych i bolesnych ataków ze strony współobywateli, a także ze strony władz państwowych lub religijnych kraju, w którym mieszkają. Dziesiątki tysięcy z nich jest uwięzionych pod sfabrykowanymi oskarżeniami. Niekiedy na wiele lat. Każdego roku tysiące ponosi najwyższą cenę za bycie wiernym swojemu Zbawcy Jezusowi, ginąc z rąk prześladowców.
Czy pamiętamy o prześladowanych braciach i siostrach w Chrystusie? Czy słyszymy ich cichy głos wołający o wsparcie i modlitwę?