„Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenia, zatrzymaj. Jeśli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu" Prz 24,11-12

Społeczność Chrześcijańska Fordon w Bydgoszczy oraz Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Bydgoszczy w dniach 7 oraz 8 maja 2011 r. zorganizowały Warsztaty ewangelizacyjne pt. „Opowiedz światu o Jezusie”. W sobotę odbył się cykl pięciu wykładów oraz czas pytań i odpowiedzi prowadzonych przez brata Henryka Dedo z Fundacji „Głos Ewangelii”. Wśród poruszanych tematów znalazły się: Ewangelizacja sposobem życia, Modlitwa a dzielenie się Ewangelią, Wyjaśnienie czym jest Dobra Nowina, Trudne pytania potrzebują dobrych odpowiedzi, Dzielenie się swoim przeżyciem. Założenie warsztatów brzmiało: Nie każdy chrześcijanin jest ewangelistą, ale każdy powinien być świadkiem Jezusa! Wydarzenie pozwoliło na poznanie praktycznych porad i pomysłów dotyczących ewangelizacji, stanowiło również dobry czas z innymi wierzącymi.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” Łk 10,2

„I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” Mk 1,17

 

Prześladowania Chrześcijan w XXI wieku

11 listopada 2010 r. w godzinach popołudniowych w naszym zborze odbyła się konferencja, której tematem były prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

Głównym mówcą był ewangelista-misjonarz z Malezji br. Victor. Brat urodził się w rygorystycznej rodzinie muzułmańskiej. W wyniku nadprzyrodzonego objawienia zrozumiał, że prawdziwym Bogiem nie jest Allach, lecz Jezus. Obecnie głosi ewangelię wyznającym islam Malezyjczykom, za co w jego kraju grozi kara 2 lat więzienia. Jego motto życiowe to: Duch Święty uczy nas, byśmy czynili wolę Ojca pomimo niebezpieczeństwa i zła!

Konferencja składała się się z trzech sesji, których tematami były:

  • Prześladowania chrześcijan na świecie w 2010 roku – Maciej Wilkosz
  • Wiara w ogniu doświadczeń – kraje islamskie – br. Victor
  • Ogień Ducha Świętego, a ogień prześladowań – Boże powołanie w krajach islamskich – br. Victor

br. VictorNa zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia prześladowanych oraz modlitwa za Prześladowany Kościół.

Konferencja została zorganizowana przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - Zbór w Bydgoszczy oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan.

♦♦♦

W ponad 50 krajach świata wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się z wrogością z powodu swoich przekonań. Stanowią oni łącznie około 250 milionów cierpiących z powodu swojej wiary w Boga Biblii. Wielu z nich doświadcza bardzo przykrych i bolesnych ataków ze strony współobywateli, a także ze strony władz państwowych lub religijnych kraju, w którym mieszkają. Dziesiątki tysięcy z nich jest uwięzionych pod sfabrykowanymi oskarżeniami. Niekiedy na wiele lat. Każdego roku tysiące ponosi najwyższą cenę za bycie wiernym swojemu Zbawcy Jezusowi, ginąc z rąk prześladowców.
Czy pamiętamy o prześladowanych braciach i siostrach w Chrystusie? Czy słyszymy ich cichy głos wołający o wsparcie i modlitwę?

Od 13 do 16 maja 2010 r. gościliśmy grupę gości z Indii i Niemiec działających w Chrześcijańskiej Inicjatywie dla Indii (Christliche Initiative für Indien). Wśród przyjezdnych z Indii był brat Gideon Jacob, 7 dziewcząt z sierocińca prowadzonego przez brata (w którym łącznie przebywa około 90 dziewcząt), oraz kilkoro innych braci i sióstr z Indii i Niemiec.

(Kliknij, aby zobaczyć krótki film, na którym brat Jacob opowiada o misjach prowadzonych przez CIFI).

Goście uczestniczyli w ewangelizacji, która organizowana była przez kilka ewangelikalnych społeczności w Bydgoszczy: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (KECh), Społeczność Fordon Kościoła Ewangelicznego (SFKE), Kościół Zielonoświątkowy (KZ), Kościół Chrześcijan Baptystów (KChB) oraz Centrum Chrześcijańskie „Dobra Nowina” (CChDN).

Chrześcijanie w kolorach Indii - nabożeństwo w zborze K.E.Ch.

13 maja 2010 r. nabożeństwo powitalne odbyło się w zborze KECh przy ul. Czerwonego Krzyża Bydgoszczy. Zakończyło się ono wspólnym posiłkiem przy grillu.

14 maja 2010 r. społeczność poranna miała miejsce w zborze KChB przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Następnie w godzinach popołudniowych odbyła się misja na ulicy Mostowej oraz Gdańskiej w Bydgoszczy. Dzień zakończył się społecznością ewangelizacyjną w zborze KECh.

15 maja 2010 r. społeczność poranna miała miejsce w CChDN przy ul. Chemicznej w Bydgoszczy.

Chrześcijanie w kolorach Indii - ewangelizacja uliczna

Godziny popołudniowe również wypełniła ewangelizacja uliczna. Wieczorne nabożeństwo natomiast odbyło się w zborze KZ przy ul. Janikowskiej w Bydgoszczy.

16 maja 2010 r. goście uczestniczyli w nabożeństwie w placówce zboru KECh w Janikowie.

Goście urzekli nas swoją żywiołowością i kolorytem, jakże odmiennym od europejskich zwyczajów. Zaprezentowali elementy swojej kultury, w tym muzykę (m.in. na żywo wykonywaną na cytrze) i taniec. Dzielili się świadectwami, a brat Jacob bogatym zwiastowaniem.

Zdjęcia z tego wydarzenia można znaleźć w naszej galerii zdjęć – kliknij, by otworzyć.

(Zdjęcia wykonał Krzysztof Krause ze zboru Kościoła Zielonoświątkowego.)

♦♦♦

O problemach, z którymi spotkaliśmy się w czasie ewangelizacji można przeczytać w artykule z Gazety Wyborczej pt. „Protestanci chcą równości” (pobierz w postaci pliku PDF).

Źródło: Gazeta Wyborcza, Bydgoszcz, 17.06.2010, str. 2.