Prześladowania Chrześcijan w XXI wieku

11 listopada 2010 r. w godzinach popołudniowych w naszym zborze odbyła się konferencja, której tematem były prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

Głównym mówcą był ewangelista-misjonarz z Malezji br. Victor. Brat urodził się w rygorystycznej rodzinie muzułmańskiej. W wyniku nadprzyrodzonego objawienia zrozumiał, że prawdziwym Bogiem nie jest Allach, lecz Jezus. Obecnie głosi ewangelię wyznającym islam Malezyjczykom, za co w jego kraju grozi kara 2 lat więzienia. Jego motto życiowe to: Duch Święty uczy nas, byśmy czynili wolę Ojca pomimo niebezpieczeństwa i zła!

Konferencja składała się się z trzech sesji, których tematami były:

 • Prześladowania chrześcijan na świecie w 2010 roku – Maciej Wilkosz
 • Wiara w ogniu doświadczeń – kraje islamskie – br. Victor
 • Ogień Ducha Świętego, a ogień prześladowań – Boże powołanie w krajach islamskich – br. Victor

br. VictorNa zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia prześladowanych oraz modlitwa za Prześladowany Kościół.

Konferencja została zorganizowana przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - Zbór w Bydgoszczy oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan.

♦♦♦

W ponad 50 krajach świata wierzący w Jezusa Chrystusa spotykają się z wrogością z powodu swoich przekonań. Stanowią oni łącznie około 250 milionów cierpiących z powodu swojej wiary w Boga Biblii. Wielu z nich doświadcza bardzo przykrych i bolesnych ataków ze strony współobywateli, a także ze strony władz państwowych lub religijnych kraju, w którym mieszkają. Dziesiątki tysięcy z nich jest uwięzionych pod sfabrykowanymi oskarżeniami. Niekiedy na wiele lat. Każdego roku tysiące ponosi najwyższą cenę za bycie wiernym swojemu Zbawcy Jezusowi, ginąc z rąk prześladowców.
Czy pamiętamy o prześladowanych braciach i siostrach w Chrystusie? Czy słyszymy ich cichy głos wołający o wsparcie i modlitwę?

Od 13 do 16 maja 2010 r. gościliśmy grupę gości z Indii i Niemiec działających w Chrześcijańskiej Inicjatywie dla Indii (Christliche Initiative für Indien). Wśród przyjezdnych z Indii był brat Gideon Jacob, 7 dziewcząt z sierocińca prowadzonego przez brata (w którym łącznie przebywa około 90 dziewcząt), oraz kilkoro innych braci i sióstr z Indii i Niemiec.

(Kliknij, aby zobaczyć krótki film, na którym brat Jacob opowiada o misjach prowadzonych przez CIFI).

Goście uczestniczyli w ewangelizacji, która organizowana była przez kilka ewangelikalnych społeczności w Bydgoszczy: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (KECh), Społeczność Fordon Kościoła Ewangelicznego (SFKE), Kościół Zielonoświątkowy (KZ), Kościół Chrześcijan Baptystów (KChB) oraz Centrum Chrześcijańskie „Dobra Nowina” (CChDN).

Chrześcijanie w kolorach Indii - nabożeństwo w zborze K.E.Ch.

13 maja 2010 r. nabożeństwo powitalne odbyło się w zborze KECh przy ul. Czerwonego Krzyża Bydgoszczy. Zakończyło się ono wspólnym posiłkiem przy grillu.

14 maja 2010 r. społeczność poranna miała miejsce w zborze KChB przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Następnie w godzinach popołudniowych odbyła się misja na ulicy Mostowej oraz Gdańskiej w Bydgoszczy. Dzień zakończył się społecznością ewangelizacyjną w zborze KECh.

15 maja 2010 r. społeczność poranna miała miejsce w CChDN przy ul. Chemicznej w Bydgoszczy.

Chrześcijanie w kolorach Indii - ewangelizacja uliczna

Godziny popołudniowe również wypełniła ewangelizacja uliczna. Wieczorne nabożeństwo natomiast odbyło się w zborze KZ przy ul. Janikowskiej w Bydgoszczy.

16 maja 2010 r. goście uczestniczyli w nabożeństwie w placówce zboru KECh w Janikowie.

Goście urzekli nas swoją żywiołowością i kolorytem, jakże odmiennym od europejskich zwyczajów. Zaprezentowali elementy swojej kultury, w tym muzykę (m.in. na żywo wykonywaną na cytrze) i taniec. Dzielili się świadectwami, a brat Jacob bogatym zwiastowaniem.

Zdjęcia z tego wydarzenia można znaleźć w naszej galerii zdjęć – kliknij, by otworzyć.

(Zdjęcia wykonał Krzysztof Krause ze zboru Kościoła Zielonoświątkowego.)

♦♦♦

O problemach, z którymi spotkaliśmy się w czasie ewangelizacji można przeczytać w artykule z Gazety Wyborczej pt. „Protestanci chcą równości” (pobierz w postaci pliku PDF).

Źródło: Gazeta Wyborcza, Bydgoszcz, 17.06.2010, str. 2.

W dniach 17-18 października 2009 r. w naszym zborze odbyła się konferencja pt. „Czy Kościół odpowiada za naród żydowski?”

Głównym prelegentem był brat Kazimierz Barczuk, który przypomniał nam, że naród izraelski jest źrenicą oka Bożego (Za 2,12). Bóg wzywa nas byśmy identyfikowali się z jego ludem (Rz 11,16-18). Pan ma szczególny plan dla swojego narodu, który jeszcze nie został w całości zrealizowany. Również my, jako Kościół, też mamy swoje zadanie. Powinniśmy prosić o pokój dla Jerozolimy, gdyż prawdziwy pokój wiąże się z przyobiecanym Żydom i chrześcijanom ponownym przyjściem Mesjasza. Apostoł Paweł mówi, że mamy pobudzać lud Izraela do współzawodnictwa w drodze do zbawienia (Rz 11,11) i ogłaszać mu zbawienie (Rz 1,16).

Brat z Gliwic podzielił się z nami informacjami na temat współczesnej historii Izraela oraz zaprezentował film pt. „Wbrew wszelkim wrogom” o współczesnych cudach dotyczących powstania państwa Izrael. Brat Henryk Dedo z Fundacji „Głos Ewangelii” przedstawił zaangażowanie Fundacji w służbę na rzecz narodu wybranego. Wieczorem, w sobotę, odbył się spektakl siostry Doroty Herok z Cieszyna pt. „Ziemia obiecana”. W naszej pamięci oraz w naszych sercach na pewno pozostały słowa Pana: „Proście o pokój dla Jerozolimy” (Ps 122,6-9), „Błogosławcie mój lud”. Zrozumieliśmy jak ważną rzeczą jest modlitwa wstawiennicza za wybrany naród.

W konferencji uczestniczyło w sobotę około 100 osób, natomiast w niedzielę około 150 osób.

W sekcji Kazania/Wykłady znajdują się wszystkie wykłady z konferencji w postaci plików audio do pobrania (otwórz w nowym oknie).

Pełen zapis filmowy konferencji (na dwóch płytach DVD) został wydany przez Fundację „Głos Ewangelii”. Można go nabyć w internetowym sklepie fundacji (otwórz w nowym oknie) lub w naszym zborze.

W galerii znaleźć można zdjęcia z konferencji (otwórz w nowym oknie).

Tematy do modlitwy:

 • wstawiajmy się nieustannie przed obliczem bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i prośmy o ich zbawienie (Rz 10,1),
 • wstawiajmy się za Izraelem i błogosławmy boży lud,
 • módlmy się by antysemityzm został zastąpiony miłością do narodu żydowskiego.

Szczegółowe tematy poszczególnych wykładów:

 1. Kazimierz Barczuk – „Błogosławcie mój lud” Rdz 12,3
 2. Kazimierz Barczuk – „Identyfikujcie się z moim ludem” Rz 11,16-18
 3. Kazimierz Barczuk – „Pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa” Rz 11,11
 4. Kazimierz Barczuk – „Módlcie się o mój lud” Iz 62,6-7
 5. Kazimierz Barczuk – „Ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi” Rz 1,16
 6. Jacek Szeliga – „Bóg w nowożytnej historii Izraela” cz. I
 7. Jacek Szeliga – „Bóg w nowożytnej historii Izraela” cz. II